Креативност

Учебни уроци

1. "3 смесени въпроса"

2. "Направи си сандвич"

3. Изработване на кошници и чанти

4. "30 кръга"

5. Игра "25 предмета"

6. Да се опознаем

7. Как да изразим характеристики на личността

8. Дискусия за стереотиповете

9. Култура и обичаи

10. Свързване чрез истории

Добри практики (на Английски език)

Спомени от едно пътуване – Европейският миграционен проект в Румъния

Come.in - интерактивни и креативни подходи в откриването на други култури

Една история за чест и злато

Вкъщи - месим, споделяме и играем