Креативност

Учебни уроци

1. "3 смесени въпроса"

2. "Направи си сандвич"

3. Изработване на кошници и чанти

4. "30 кръга"

5. Игра "25 предмета"

6. Да се опознаем

7. Как да изразим характеристики на личността

8. Дискусия за стереотиповете

9. Култура и обичаи

10. Свързване чрез истории

Добри практики (на Английски език)

Спомени от едно пътуване – Европейският миграционен проект в Румъния

Come.in - интерактивни и креативни подходи в откриването на други култури

Една история за чест и злато

Вкъщи - месим, споделяме и играем

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein