Praca

PLAN LEKCJI

1.Cechy osobowości

2. Etyka pracy

3. Samozatrudnienie

4. Umiejętności zawodowe

5. Jak rozmawiać z pracodawcą i współpracownikami

6. Jak stworzyć CV

7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

8. Jak stawić czoła pierwszemu dniu w pracy

9. Poszukiwanie pracy w Europie

10. Jak napisać mail z aplikacją o pracę

NAJLEPSZE PRAKTYKI (w jęz. Angielskim)

Spójność społeczna poprzez uczestnictwo w transmisji radiowej

Austriacki Fundusz Integracji - Mentoring dla kobiet migrantek

Planer kariery

Jaka praca byłaby dla mnie odpowiednia?

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein