project results

We would Be Happy To Assist You

Wyniki projektu

W ramach projektu stworzyliśmy praktyczny przewodnik dla praktykantów wspierających kobiety-migrantki, które same będą mogły z niego korzystać, a także zbiór materiałów szkoleniowych umieszczonych na platformie cyfrowej.

Przewodnik po najlepszych praktykach dla specjalistów

Przewodnik jest skierowany do praktyków, którzy chcieliby zaangażować się w działaniach wspierające kobiety-migrantki. Przewodnik zawiera wyczerpujący opis korzyści płynących z wolontariatu i wzajemnego wsparcia kobiet-migrantek, informacje jak inicjować program wolontariatu i porady dotyczące ważnych kwestii, w tym bezpieczeństwa, szkolenia, dokumentacji, komunikacji i rezultatów działań.

Przewodnik w zakresie wsparcia rówieśniczego

Przewodnik dotyczący wsparcia rówieśniczego jest skierowany do migrantek, aby je inspirować do podejmowania wysokiej jakości działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, w tym nauki języków, rozwijania działań twórczych i kluczowych umiejętności na rynku pracy.

Materiały szkoleniowe

Szkolenie kobiet-migrantek, organizacje już z nimi współpracujące i organizacje, które chcą rozpocząć współpracę z kobietami-migrantkami po raz pierwszy.

Krótki materiał video dotyczący naszej inicjatywy, który został włączony do rezultatów projektu na późniejszym etapie, będzie spełniał funkcję promocyjną i upowszechniającą, jednocześnie sugerując w jaki sposób organizacje współpracujące z migrantkami mogą je wspierać.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein