project results

We would Be Happy To Assist You

Wyniki projektu

W ramach projektu stworzyliśmy praktyczny przewodnik dla praktykantów wspierających kobiety-migrantki, które same będą mogły z niego korzystać, a także zbiór materiałów szkoleniowych umieszczonych na platformie cyfrowej.

Przewodnik po najlepszych praktykach dla specjalistów

Przewodnik jest skierowany do praktyków, którzy chcieliby zaangażować się w działaniach wspierające kobiety-migrantki. Przewodnik zawiera wyczerpujący opis korzyści płynących z wolontariatu i wzajemnego wsparcia kobiet-migrantek, informacje jak inicjować program wolontariatu i porady dotyczące ważnych kwestii, w tym bezpieczeństwa, szkolenia, dokumentacji, komunikacji i rezultatów działań.

Przewodnik w zakresie wsparcia rówieśniczego

Przewodnik dotyczący wsparcia rówieśniczego jest skierowany do migrantek, aby je inspirować do podejmowania wysokiej jakości działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, w tym nauki języków, rozwijania działań twórczych i kluczowych umiejętności na rynku pracy.

Materiały szkoleniowe

Szkolenie kobiet-migrantek, organizacje już z nimi współpracujące i organizacje, które chcą rozpocząć współpracę z kobietami-migrantkami po raz pierwszy.

Krótki materiał video dotyczący naszej inicjatywy, który został włączony do rezultatów projektu na późniejszym etapie, będzie spełniał funkcję promocyjną i upowszechniającą, jednocześnie sugerując w jaki sposób organizacje współpracujące z migrantkami mogą je wspierać.