Przewodnik w zakresie wsparcia rówieśniczego

Przewodniki dotyczące wsparcia rówieśniczego będą skierowane do migrantek, aby informować je i inspirować do prowadzenia wysokiej jakości działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, w tym nauki języków, rozwijania działań twórczych i umiejętności w miejscu pracy.

Kreatywność