Przewodnik w zakresie wsparcia rówieśniczego

Przewodniki dotyczące wsparcia rówieśniczego będą skierowane do migrantek, aby informować je i inspirować do prowadzenia wysokiej jakości działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, w tym nauki języków, rozwijania działań twórczych i umiejętności w miejscu pracy.

Kreatywność

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein