Język

PLAN LEKCJI

1.Praca z emocjami

2. Przerwy

3. Umiarkowane dialogi

4. Mapa myśli

5. Biografia gestykulowana

6. Escape room

7. Znajdź kogoś kto

8. Wspólna historia

9. Język ciała

10. Opis dźwiękowy

NAJLEPSZE PRAKTYKI (w jęz. Angielskim)

Wsparcie dla kobiet migrujących dotkniętych przemocą ze względu na płeć

Język polski na dobry początek (Polska)

Ukraiński Klub Kobiet (Polska)

Działania Imigrantów

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein