Język

PLAN LEKCJI

1.Praca z emocjami

2. Przerwy

3. Umiarkowane dialogi

4. Mapa myśli

5. Biografia gestykulowana

6. Escape room

7. Znajdź kogoś kto

8. Wspólna historia

9. Język ciała

10. Opis dźwiękowy

NAJLEPSZE PRAKTYKI (w jęz. Angielskim)

Wsparcie dla kobiet migrujących dotkniętych przemocą ze względu na płeć

Język polski na dobry początek (Polska)

Ukraiński Klub Kobiet (Polska)

Działania Imigrantów