Przewodnik po najlepszych praktykach dla specjalistów

Przewodnik będzie skierowany do praktykantów, którzy chcieliby zaangażować się w działaniach wspierających kobiety-migrantki. Przewodnik będzie zawierał wyczerpujący opis korzyści płynących z wolontariatu i wzajemnego wsparcia kobiet-migrantek, informacje jak inicjować program wolontariatu i porady dotyczące jak podejść do ważnych kwestii, w tym bezpieczeństwa, szkolenia, dokumentacji, komunikacji i wyników działania.
Raporty krajowe

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein