Moduł 4

JAK ZORGANIZOWAĆ WSPARCIE RÓWIEŚNICZE

Rozpoczęcie działalności w zakresie wsparcia rówieśniczego wymaga zastanowienia się nad tym, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują ludzie i jak można sprostać ich potrzebom. Wymaga to zwrócenia uwagi na potrzeby i mocne strony Twojej organizacji, docelową grupę odbiorców, której chcemy służyć, osoby wspierające i co jest im potrzebne do zapewnienia wsparcia, oraz pomysły na to, jak wsparcie rówieśnicze mogłoby wyglądać w Twoim otoczeniu.

Może to dotyczyć dwóch osób, które wspierają się nawzajem lub odbywać się w bardzo nieformalnym kontekście, np. dwoje przyjaciół spotykających się, by porozmawiać o wspólnym problemie. W niektórych przypadkach bardziej formalnego wsparcia rówieśniczego, jedna osoba mogła odbyć pewne szkolenie, np. w zakresie umiejętności mentorskich. Jedna z osób może też znajdować się na dalszym etapie swojej drogi, np. jako nadzorca / stażysta. Może to oznaczać, że momentami będzie ona zapewniać drugiej osobie więcej wsparcia.

Głównymi celami tego rozdziału są:

 • Zrozumienie kluczowych kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy organizowaniu wsparcia rówieśniczego
 • Nakazy i zakazy programu wsparcia rówieśniczego
 • Zrozumienie potrzeby utworzenia grupy wsparcia rówieśniczego
 • Określenie, do kogo będzie skierowana grupa rówieśnicza

Przybliżony czas czytania modułu. Dodatkowy czas potrzebny na dalsze czytanie to około 3 godziny.

Arkusze aktywności.

Treść

Gdy próbujesz utworzyć grupę wsparcia rówieśniczego jako organizacja, niezbędne jest zrozumienie kluczowych celów tej grupy. Pomoże to nadać kierunek strukturze i jakości danej grupy.

Rozpoczęcie programu wsparcia rówieśniczego wymaga zastanowienia się nad tym, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują ludzie i w jaki sposób program może zaspokoić ich potrzeby. Wymaga to uwzględnienia potrzeb i mocnych stron Twojej organizacji, populacji docelowej, której chcemy służyć, osób wspierających i tego, co jest im potrzebne do udzielania wsparcia, a także pomysłów na to, jak wsparcie rówieśnicze mogłoby wyglądać w danym miejscu.

Rozpoczęcie lub wzmocnienie programu wsparcia rówieśniczego często przechodzi przez cztery etapy, w tym:

 • Gotowość Społeczności i Organizacji – taka jak ocena potrzeb, uzyskanie poparcia interesariuszy i zabezpieczenie zasobów.
 • Rozwój Programu – planowanie interwencji wsparcia rówieśniczego, opracowywanie polityki i procedur oraz rekrutacja i szkolenie osób wspierających rówieśników.
 • Realizacja Programu – docieranie do i angażowanie uczestników programu, oraz monitorowanie i wspieranie osób wspierających rówieśników.
 • Ewaluacja – dokumentowanie procesu oraz identyfikacja, ocena wyników/wpływu.

Nie ma jednego składnika, który jest wymagany lub gwarantuje sukces, ale następujące elementy pomogą pokonać niektóre ze wspólnych barier:

Zdobądź poparcie

Zidentyfikowanie kluczowych osób w społeczności / organizacji, które mogą wspierać Cię w przekształcaniu Twojego marzenia w rzeczywistość, ostatecznie zadecyduje o sukcesie lub porażce Twojego programu.

Członkowstwo w grupie

Określ cel istnienia Grupy Wsparcia Rówieśniczego. Arkusz 1 pomoże Ci zastanowić się, dla kogo skierowana jest Twoja grupa i co chciałbyś, aby jej członkowie mieli ze sobą wspólnego. W jaki sposób możesz sprawić, by środowisko/otoczenie było bezpieczne i odpowiednie dla użytkowników Twojej usługi.

Na przykład: Wsparcie rówieśnicze dla kobiet, które doświadczyły nadużyć/przemocy ze strony mężczyzn, odbywające się w ośrodku dla kobiet, do którego mężczyźni nie mają wstępu / mają ograniczony dostęp, mogłoby stanowić ważną przesłankę w procesie tworzenia tej grupy.

Określenie miejsca spotkań

Zaplanuj miejsce spotkania. Czy jest ono odpowiednio przystosowane do Twojej grupy. Arkusz ćwiczeń nr 2 pomoże Ci zapoznać się z niektórymi typowymi pytaniami, które należy rozważyć, aby upewnić się, że miejsce spotkania jest dostępne i odpowiednie dla Twojej grupy docelowej.

Ludzie muszą mieć wybór i kontrolę nad tym, kiedy i gdzie chcą mieć dostęp do Grup Wsparcia Rówieśniczego. Muszą mieć oni poczucie, że są właścicielami grupy.

Umowa grupowa

Aby ludzie czuli się komfortowo i bezpiecznie, pomocne jest opracowanie wspólnego porozumienia. Zapytaj członków grupy, co muszą zrobić, aby mieć pewność, że wszyscy czują się bezpiecznie i komfortowo w grupie. Poproś ich o przedstawienie sugestii i sporządzenie umowy we współpracy z całą grupą.

 

Przykładowa umowa może zawierać:

 • Poufność: cokolwiek jest dzielone w tym pokoju, pozostaje w tym pokoju.
 • Nieocenianie się i wzajemne poszanowanie.
 • Wyłączenie telefonów komórkowych.

Bariery

Zidentyfikuj bariery, które mogą uniemożliwiać niektórym osobom dostęp do grupy rówieśniczej. Pracuj z grupą, by wspólnie znaleźć rozwiązania.

Na przykład:

 • Problem: zbyt wiele osób w pokoju
 • Rozwiązanie: podzielenie ludzi na mniejsze grupy

Przywództwo

Zbadaj, jakie przywództwo jest wymagane w grupie. Wsparcie rówieśnicze może przybierać różne formy. To, jak wyglądają sesje wsparcia rówieśniczego w praktyce, może się bardzo różnić w zależności od danegoprojektu i otoczenia.

 

Czy patrzysz na wyznaczoną rolę przywódcy, czy też obowiązki lidera mogą być podzielone pomiędzy grupę?

 

Wolontariat pozwala ludziom zaoferować swój czas, ale także skorzystać z doświadczenia. Zwiększanie dostępu do wolontariatu daje większej liczbie osób możliwość poświęcenia swojego czasu i wiedzy/umiejętności. Jest to jeszcze bardziej istotne dla osób niepełnosprawnych. Powszechnym celem Twojego programu powinno być zapewnienie dostępu do niego.

 

Dzięki badaniom i globalnej sieci, istnieje kilka czynników sukcesu w projektowaniu i zarządzaniu programem wsparcia rówieśniczego:

 • Zachowaj prostotę - Pamiętaj, że wsparcie rówieśnicze ma na celu "wspieranie" osób z wykrytymi problemami.
 • Unikaj zbyt wielu szczegółów szkolenia - Chociaż szkolenie jest niezbędne do rozwoju wolontariuszy, pamiętaj, że kluczem jest wiedza, słuchanie i bycie przystępnym.
 • Ciągłe wsparcie - Wsparcie w postaci informacji i rozwoju dla osób wspierających rówieśników jest kluczem do zapewnienia wzajemnej nauki.
 • Szczęśliwsi i zdrowsi pracownicy.
 • Wyższa retencja personelu skutkująca zmniejszeniem kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
 • Mniej zwolnień lekarskich, świadczeń medycznych i kosztów administracyjnych.
 • Sposób na uświadomienie pracowników, jakie zasoby wsparcia są dostępne dla nich i ich rodzin.
 • Zwiększona satysfakcja z pracy.

Grupy wsparcia rówieśniczego stale się rozwijają. Z tego powodu ważne jest, aby nieustannie sprawdzać grupę wsparcia rówieśniczego poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych od użytkowników w celu jej rozwoju. Można to robić na wiele sposobów, w tym za pomocą prostych kwestionariuszy oceny lub poprzez ogólną rozmowę pod koniec każdej sesji.

Pod koniec tego modułu będziesz w stanie:

 • Zaplanować i uruchomić grupę wsparcia rówieśniczego.
 • Określić nakazy i zakazy prowadzenia grupy wsparcia rówieśniczego.

Self-assessment

 • Developing peer support in the community toolkit: https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf
 • The Health Foundation Q Improvement Labs are looking at ways to make peer support available to all: www.health.org.uk/blog/q-lab-exploring-waysmake-peer-support-available-all
 • The Inspiring Impact project provides helpful guides and example questionnaires to help small organisations measure their impact: www.inspiringimpact.org
 • NCVO has shared almost 400 how-to guides which provide step-by-step guidance on a wide range of topics, including influencing local funders and commissioners. Their resources are free and you can even edit them, if you have a better idea to share: https://knowhow.ncvo.org.uk/
 • Developing peer support in the community toolkit: https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf

 1. Przynależność: Zastanów się, co powinno łączyć Twoją grupę rówieśniczą.
 2. Nieodpowiednie dla: Zastanów się nad tymi, którzy nie będą odpowiedni dla Twojej grupy rówieśniczej np. mąż / żona w grupie przemocy domowej
 3. Ważna uwaga: Omówcie inne cechy, które być może nie są niezbędne, aby dołączyć do waszej grupy, ale warto wziąć je pod uwagę. Możecie wykorzystać tę przestrzeń do zbadania wszelkich barier, jakie ludzie mogą napotykać w związku z uczestnictwem.

Czy miejsce spotkań jest odpowiednie dla Twojej publiczności? Rozważ następujące kwestie. Dodaj inne, które mogłyby być istotne dla Twojej grupy.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein