Proiectul Nostru

PEPA este un proiect care vizează instruirea femeilor migrante, încurajându-le să sprijine, la rândul lor, și alte femei în activități sociale și de învățare, cât și în acțiuni de voluntariat în comunitate. Deși toate categoriile de femei migrante vor beneficia de reușitele proiectului, acesta a fost conceput pentru a veni, în special, în sprijinul celor cu un nivel scăzut de educație și venituri, care nu sunt atât de bine integrate social sau se află în situații vulnerabile.

Datele colectate la nivelul UE arată faptul că femeile migrante întâmpină dificultăți în situațiile de angajare, integrare și au rezultate educaționale mai slabe decât bărbații migranți sau femeile născute în UE. Sprijinul de la egal la egal și voluntariatul s-au dovedit foarte eficiente în facilitarea integrării acestor femei, îmbunătățirea rezultatelor educaționale, situației ocupării unui loc de muncă, cât și în dezvoltarea unor rețele sociale, creșterea încrederii în propriile forțe, îmbunătățirea sănătății mentale și fizice.

OBIECTIVE

Creșterea calității și numărului de oportunități de sprijin de la egal la egal și voluntariat pentru femeile migrante.

Pentru a spori capacitatea îndrumătorilor și numărul de oportunități destinate femeilor migrante, obiectivul pe termen lung al proiectului PEPA este acela de a facilita mai bine comunicarea și schimbul de informații între persoane și agenții care desfășoară activități în această zonă.

GRUPURILE ȚINTĂ

Grupul țintă direct

Femei care provin din zone de imigrare și în care trăiesc minorități etnice

Organizații care sprijină migranții și promovează egalitatea de gen / organizații statuare / din sfera voluntariatului

Grupul țintă indirect

Furnizori de servicii de formare, îndrumători, profesori, voluntari și mediatori

Organizațiile partenere și membrii acestora

Persoane implicate în luarea deciziilor politice și parteneri locali

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein