Our Partners

Information about the partners

Partenerii Noștri

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland

Fundația “Institutul pentru Re – Integrarea Socială” a fost fondată în 2016. Scopul principal al acesteia este să ofere educație culturală și artistică pe înțelesul copiilor, adolescenților și adulților, în principal prin mijloace non – formale. Institutul creează consorții internaționale multilaterale, datorită cărora aprofundează politicile Europene de coeziune și promovează cetățeania pro – Europeană. Fundația îi sprijină pe tinerii creativi care doresc să își dezvolte pasiunile și să își exprime public ideile, aducând un plus în societate. Organizația noastră desfășoară foarte multe activități în folosul grupurilor dezavantajate.

Go-Woman! Alliance Community Interest Company, UK

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) a fost înființată în 2011, ca întreprindere socială ce urmărește să se adreseze problemei excluziunii sociale și să încurajeze inovația în rândul comunităților etnice minoritate. Expertiza noastră se regăsește în zona de lucru în comunitățile dezavantajate, care includ migranți, solicitanți de azil, refugiați, femei și tineri. GOAL a devenit o speranță pentru persoanele care provin din astfel de medii etnice. În zona extinsă a orașului Birmingham, sprijinim minoritățile – precum migranții și refugiații – să își găsească locuri de muncă pe măsura așteptărilor lor, fie să lucreze pe cont propriu și să se integreze în societate. GOAL își folosește cunoștințele și în sectoarele inovații sociale și afaceri, ajutând organizațiile să își dezvolte capacitatea strategică și operațională și să aspire către un standard de calitate care le va ajuta să își contureze scopul.

Specialitatea organizației noastre este sprijinul comunităților dezavantajate, adică acelea care includ femei aparținând unor minorități etnice și tineri predominant din comunitatea Sud – Asiatică.  Munca noastră în această arie a presupus managementul, dezvoltarea și implementarea unor programe inovative care să depășească barierele lingvistice și culturale pe care le întâmpină aceste grupuri minoritare și crearea unor modele de afaceri sociale inovatoare care să furnizeze locuri de muncă și venituri.

NIKANOR LTD, Bulgaria

Nikanor Ltd a apărut în anul 2002, ca o companie privată cu activitate în sectorul de recrutate, instruire pentru adulți și managementul și dezvoltarea resurselor umane. În 2003, a fost licențiat de către NAVET, drept centru vocațional pentru adulți. De asemenea, în 2012, Nikanor Ltd a mai primit o licență NAVET, pentru a funcționa ca Centru pentru Informații și Îndrumare (Center for Information and Guidance – CIPO). De asemenea, este certificat de către sistemul de management de calitate ISO 9001:2000.

Din 2019, suntem membri EfVET. EfVET este una dintre cele mai importante asociații profesionale la nivel European, creată de către și pentru furnizori de Educație și Formare Vocațională (Vocational Education Training – VET).

Compania operează pe tot teritoriul Europei, în funcție de proiectul pe care îl desfășoară. Aceasta oferă formare educațională pentru 25 de profesii și 32 de specialități, cursuri de limbă și formare a abilităților de tip soft skills. Ne actualizăm în permanență programele și dezvoltăm noi module de formare. Atenția noastră nu se îndreaptă doar către conținutul cursului, ci și asupra îmbunătățirii metodologiei și introducerea unor metode și instrumente pedagogice moderne. Oferim servicii de formare desfășurate atât în formatul sălilor de clasă fizice, online, mixte, cât și prin intermediul claselor virtuale, etc.

Nikanor oferă, de asemenea, mijloace de învățare informale și non – formale și urmărește să promoveze participarea tinerilor în proiecte și programe sociale la nivel local (integrare culturală, voluntariat, antreprenoriat). Toate proiectele și inițiativele noastre implică formatori, profesori, studenți și per total, întreaga comunitate, în implementarea proiectelor și programelor care promovează formarea, mentoratul, învățarea pe tot parcursul vieții și contribuie la dezvoltarea abilităților comunicaționale, de antreprenoriat și ocupaționale ale participanților.

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

INSTITUTUL BUCOVINA este un ONG fondat în 2011, cu sediul în Suceava, România, al cărui misiune este să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților din Regiunea de Nord – Est a României, Sud – Vestul Ucrainei și întreaga Republică Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue pentru adulți.

Principalele obiective ale Institutului Bucovina sunt următoarele:

  • Crearea unor programe care să faciliteze învățarea interculturală, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență în domeniul economiei sociale și angajării persoanelor vulnerabile pe piața muncii;
  • Sprijinirea tinerilor și adulților din zonele rurale, migranților, minorităților și persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării accesului la toate formele de învățare, piața muncii și organizarea unor programe pentru afaceri de tip start-up;
  • Promovarea dezvoltării regionale și comunitare prin desfășurarea unor cursuri de calificare, re – calificare, perfecționare, specializare, stagii de ucenicie și prin înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor cu acces pentru toate categoriile sociale;
  • Organizarea unor activități de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullyingului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie rromă în școli;
  • Furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.

DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain

DomSpain este o organizație destinată educației adulților, specializată în domeniul educației și instruirii, studiilor vocaționale, ocupaționale, abilităților sociale și interculturale, limbilor și noilor tehnologii. DomSpain își propune să îmbunătățească calitatea educației și formării pentru adulți, să promoveze și să faciliteze accesul atât al profesorilor, cât și al cursanților, la noile tehnologii și instrumente de predare inovatoare. Organizația este activă la nivel național și internațional și oferă o varietate de servicii pentru sectorul public și privat, participând activ în proiecte internaționale, prin intermediul unei rețele bine-stabilite de parteneri străini.

Departamentul de Formare dezvoltă programe educaționale; cursuri și ateliere pentru cursanții adulți; activități VET de instruire a formatorilor, care se axează pe dezvoltarea competențelor de limbă străină; folosirea instrumentelor digitale și noi metode de predare, etc.

DomSpain are o vastă expertiză în accesarea, gestionarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțare prin fonduri UE. Aceștia dezvoltă medii online și interfețe pentru scopuri educaționale și coordonează activitățile de TIC și tehnologii, în cadrul multor proiecte UE. Sunt acreditați de către Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Catalonia, drept un centru pentru consultanță, recrutare și formare, care coordonează mobilități și programe de internship VET pentru studenți, la nivel local, național și internațional. De asemenea, este membru al Rețelei Internaționale LET HER IN, efVET și CEFEC.

Fundația STREFA “The Zone of Inspiration and Development”

Suntem o organizație non-profit. Lucrăm la nivel local, regional, național și internațional. Obiectivul principal al organizației noastre este educația (sprijinirea, promovarea și dezvoltarea parcursului educațional al copiilor și tinerilor), cultura, arta, promovarea sănătății și sportului. De asemenea, sprijinim noile reforme în educația non-formală, formăm atitudini civice pro-europene, sprijinim ideea de integrare europeană și implementăm reguli democratice.

Prin proiectele noastre dorim să oferim soluții noi în diverse domenii ale vieții sociale în special pentru a proteja drepturile și libertatea omului și să-i facem pe oameni să trateze fiecare cetățean în mod egal, indiferent de religia, credințele și trecutul sau istoricul său, dar dorim și să sădim în aceștia câteva valori universale, să-i învățăm despre antreprenoriat și să-i echipăm cu abilitățile și  competențele necesare pentru viața de adult, spre exemplu: creativitate, imaginație, gândire critică, lucru în echipă, independență, rezolvarea problemelor, etc.

Lucrăm cu grupuri vulnerabile sau cu cei expuși excluziunii sociale, de exemplu: tineri cu dizabilități, NEETs, seniori, migranți sau refugiați. Cooperăm cu diverse organizații și organizăm prezentări publice, dezbateri și conferințe ce vizează antreprenoriatul, respectul pentru cetățenii UE și incluziunea socială.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein