Modulul 2

POSIBILITĂȚI DE VOLUNTARIAT ȘI TIPURI DE ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT

De ce este important voluntariatul? Beneficiile personale ale voluntariatului și ale sprijinului între egali

Este bine cunoscut faptul că organizațiile care implică voluntari în activitățile lor au succes. Voluntarii joacă un rol-cheie în activitățile și serviciile oferite de orice organizație sau instituție, iar implicarea voluntarilor din diferite categorii, inclusiv a migranților, asigură o mai mare influență în cadrul comunității.

 

Acest modul oferă informații despre tipurile de activități de voluntariat, beneficiile implicării ca voluntar și posibilitățile de voluntariat.

 

Scopul nostru este de a contribui la consolidarea acestui concept și de a oferi referințe utile.

 • Să identifice ce sunt voluntarii, voluntariatul și furnizorii de voluntariat;
 • Să evidențieze principalele etape de pregătire a unei organizații pentru implicarea voluntarilor și beneficiile pentru furnizori;
 • Familiarizarea cititorilor cu tipurile și posibilitățile de voluntariat.

Timpul aproximativ de lectură pentru acest modul, fără a lua în considerare resursele sugerate și lecturile suplimentare, este de aproximativ 2 ore.

 

Cursanții nu trebuie să aibă anumite cunoștințe sau abilități. Cursanții vor avea nevoie de un computer cu conexiune la internet pentru a consulta resursele propuse.

 

Este recomandabil ca elevii să consulte materialul de referință și să aprofundeze astfel informațiile furnizate.

Conținut

Voluntariatul este o parte importantă a unei societăți civile înfloritoare, contribuind la dezvoltarea și prosperitatea acesteia. Accesul la oportunitățile de voluntariat ar trebui să reprezinte un drept, nu un privilegiu. Oricine are dreptul de a face voluntariat oriunde în lume și, pentru a promova o cultură a participării, a dezvoltării personale și a responsabilității, voluntarilor trebuie să li se ofere accesul și să fie încurajați să se angajeze în activități de voluntariat.

Definiția unui voluntar

Un voluntar este o persoană care desfășoară activități în beneficiul societății, prin voință proprie. Aceste activități sunt întreprinse pentru o cauză nonprofit, în beneficiul dezvoltării personale a voluntarului, care își dedică timpul și energia pentru binele general, fără recompensă financiară.

 

Definiția activității de voluntariat

Voluntariatul reprezintă activitatea desfășurată pentru o cauză non-profit și nu înlocuiește personalul plătit. Activitatea se poate desfășura în cadrul unui furnizor de voluntariat sau prin inițiativa proprie a unui voluntar.

 

Definiția furnizorilor de voluntariat

Furnizorii de servicii de voluntariat sunt organizațiile și grupurile non-profit care sunt independente și autonome, precum și alte entități non-profit, cum ar fi autoritățile publice. Aceștia sunt activi în arena publică și activitatea lor trebuie să aibă ca scop, cel puțin parțial, contribuirea la binele public.

 

Carta Europeană a Drepturilor și Responsabilităților Voluntarilor prezintă drepturile și responsabilitățile voluntarilor, dar și pe cele ale furnizorilor.

Voluntarii joacă un rol cheie în activitățile și serviciile oferite de orice organizație sau instituție, iar cheia succesului în atragerea și păstrarea voluntarilor potriviți este pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor. Acest proces poate preveni apariția unor probleme grave în timpul programelor de voluntariat. Printre acestea, putem menționa: nesiguranța, sarcini neexecutate corect și la timp, relații conflictuale între voluntari și angajații organizației. Voluntarii au nevoie să fie apreciați, să aibă succes în munca lor, să lucreze într-un mediu plăcut, iar acestea, de cele mai multe ori, nu se întâmplă în mod natural.

 

Pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor poate fi un proces lung și dificil, care implică schimbări în documentele organizației și în cultura organizațională. Principalele etape ale acestui proces pot include:

 • declararea voluntariatului ca fiind o valoare a organizației;
 • analiza nevoilor organizației în ceea ce privește implicarea voluntarilor;
 • elaborarea unui set de politici/proceduri;
 • numirea unui coordonator de voluntari;
 • redactarea documentelor necesare;
 • alocarea unui buget pentru implicarea voluntarilor.

 

În plus, voluntarii trebuie să înțeleagă rolul și locul lor în cadrul organizației, atât în ceea ce privește activitățile pe care le vor desfășura, cât și în raport cu misiunea organizației. Oamenii se oferă voluntari pentru o cauză și nu pentru o organizație în sine. Prin urmare, ei trebuie să înțeleagă legătura dintre activitatea pe care o desfășoară și cauza organizației.

 

Furnizorii de servicii de voluntariat ar trebui să știe că există numeroase avantaje ale programelor, pe lângă procesul lung și dificil de pregătire a unei organizații pentru implicarea voluntarilor, iar următoarele pot fi menționate:

 • Diversitate, deoarece voluntarii pot proveni din medii diferite (studenți, pensionari, din diferite categorii sociale, de etnii sau culturi diferite), ceea ce duce la viziuni diverse, la mai multe idei care pot crește calitatea serviciilor;
 • Competențe diverse și necesare, pentru că, în general, voluntarii sunt recrutați tocmai pentru competențe concrete, cum ar fi: traducător, designer, etc.;
 • Acces mai ușor la comunitate, deoarece voluntarii provin din medii sociale diferite;
 • Voluntarii pot deveni viitorii angajați ai organizațiilor.

 

Nu putem neglija valoarea economică a voluntariatului. În unele țări europene, contribuția economică a voluntariatului a fost colectată și estimată la aproximativ 5% din producția internă. Cu toate aspectele materiale și imateriale, voluntariatul poate fi considerat un agent important în dezvoltarea societății.

Există două tipuri de voluntariat, iar ambele au un statut diferit:

 • Voluntari care se implică în activitățile diferitelor organizații;
 • Voluntarii care activează în serviciile de urgență, pentru care reglementările sunt mai stricte - proporțional cu riscurile mai mari - și nivelul de profesionalism necesar este ridicat.

 

Dacă la prima ne referim la o acceptare generală a voluntariatului, care poate implica orice categorie socio-profesională, în cazul celei de-a doua accentul este pus pe un anumit domeniu specific reglementat, în care voluntarii au nevoie de o pregătire superioară pentru a desfășura activități, ca o condiție sine-qua-non.

Există mai multe domenii de implicare a voluntarilor, iar mai jos putem observa cele mai importante și accesibile oportunități la nivel european:

 

1. Asistența socială. Domeniul asistenței sociale este acoperit de o varietate de asociații care își dedică resursele și timpul pentru a îmbunătăți viața oamenilor, atât prin furnizarea de servicii, cât și prin promovarea ideilor și noțiunilor menite să ajute categoriile minoritare sau defavorizate ale populației. Voluntarii pot fi implicați în oferirea de servicii precum:

  • Servicii de consiliere și informare pe diverse teme;
  • Activități recreative, ateliere de artă, desfășurarea de activități de petrecere a timpului liber pentru copii instituționalizați sau pentru bătrâni, femei abuzate, copii din zonele rurale sau din cartierele sărace;
  • Cursuri de calificare/recalificare, ajutor la teme și meditații pentru copii cu diverse probleme, cursuri de limbi străine;
  • Organizarea de momente de divertisment pentru copiii și bătrânii care locuiesc în centrele comunitare;
  • Înregistrarea materialelor audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere;
  • Campanii de informare stradală și de sensibilizare a publicului larg cu privire la diverse probleme sociale;
  • Lecții de învățare a deprinderilor de viață (gătit, redactarea unui CV, gestionarea propriilor finanțe etc.) destinate copiilor instituționalizați și tinerilor;
  • Pregătirea și distribuirea pachetelor pentru beneficiarii organizației (de exemplu: alimente, îmbrăcăminte, etc.).

 

2. Protecția mediului și a animalelor. Acest domeniu include campanii de promovare și activități care se concentrează pe: conservarea și controlul poluării, conservarea și protecția resurselor naturale, protecția și îngrijirea animalelor, precum și crearea, întreținerea și protecția parcurilor naționale. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu:

  • Salubrizarea unor parcuri, locuri de joacă sau zone de agrement, parcuri naturale și conștientizarea turiștilor;
  • Acțiuni de plantare de puieți, amenajarea de spații verzi în orașe, acțiuni de reîmpădurire, reabilitarea zonelor afectate de calamități;
  • Acțiuni de sterilizare a animalelor comunitare, de hrănire a animalelor, de colectare a alimentelor;
  • Campanii de promovare a reciclării și a colectării selective sau de promovare a drepturilor animalelor, prezentări în școli, colectări de diverse materiale reciclabile;
  • Promovarea produselor ecologice sau a turismului ecologic;
  • Organizarea de evenimente - expoziții de fotografie sau de animale, vizionarea de filme pe teme ecologice, prezentări publice;
  • Ateliere de fabricare a diverselor obiecte din materiale reciclate, târguri comerciale pentru reducerea consumerismului.

 

3. Educație și cercetare. Acest domeniu se referă la acele organizații neguvernamentale care au activități care vizează: educația preșcolară, învățământul primar și gimnazial, învățământul liceal, învățământul universitar și postuniversitar, școlile profesionale și tehnice, educația continuă (pentru adulți), educația alternativă, cercetarea științifică, cercetarea în domeniul științelor sociale, politicile sociale, cercetarea medicală, etc. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu:

  • Promovarea șanselor copiilor cu abilități speciale, evenimente de premiere a copiilor sau a persoanelor cu realizări speciale;
  • Organizarea de activități educaționale alternative pentru elevii din învățământul de masă - cluburi de literatură, astronomie, ecologie, cluburi de dezbateri și oratorie, cunoaștere interculturală, organizarea de tabere tematice, etc.;
  • Educație antidrog/alcool;
  • Cursuri de formare privind abilitățile de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;
  • Orientarea în carieră;
  • Lecții de informatică (pentru copii cu dizabilități, copii instituționalizați etc., pentru persoanele din mediul rural sau pentru persoanele în vârstă);
  • Organizarea de diverse concursuri pe teme școlare, sportive sau extrașcolare.

   

4. Artă și cultură, sport și recreere. Această categorie cuprinde asociații și fundații care au domeniul de activitate legat de: arte vizuale, arhitectură, artizanat, artele spectacolului, istorie, literatură, muzee, grădini zoologice și acvarii, organizații și fundații care organizează evenimente sportive, de agrement sau turism. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu:

  • Ghid în diferite muzee, obiective istorice sau expoziții tematice;
  • Documentație în vederea realizării de publicații specifice;
  • Campanii de promovare a instituției și a serviciilor în cadrul comunității;
  • Promovarea lecturii, colecții de carte, sesiuni de lectură publică;
  • Activitate de relații publice în timpul recepției;
  • Organizarea de evenimente - spectacole de artă, festivaluri de film sau de muzică și dans, expoziții, tabere de creație etc.

 

5. Sănătate. Domeniile de activitate incluse în această categorie sunt: tratament spitalicesc, îngrijire, reabilitare, sănătate mintală, intervenții în situații de criză, servicii pentru bolnavii cronici, igienă și sănătate publică, campanii și activități de informare a populației pe teme precum igiena, prevenția sau metode de acces la serviciile oferite etc.

 

6. Dezvoltare comunitară și socială, activism civic. Acest domeniu include: activități și proiecte de dezvoltare comunitară/locală, cele din domeniul dezvoltării economice și a infrastructurii, proiecte de dezvoltare socială, cele care se concentrează pe diminuarea problemelor sociale, proiecte de locuințe, dar și activități de formare profesională și asistență în căutarea și găsirea unui loc de muncă.

 

7. Drepturile omului. Este un domeniu vast și include asociații și fundații care lucrează în domeniul drepturilor individuale sau al drepturilor civile, al educației civice, care încurajează în mod activ participarea publică. De asemenea, sunt incluse și organizațiile care se concentrează pe apărarea și promovarea solidarității etnice și a tradiției culturale, a minorităților, cele care se ocupă de asistență și servicii juridice, de securitate publică, de prevenirea criminalității sau de reabilitarea/reintegrarea infractorilor în societate. Sprijinul victimelor și protecția consumatorilor sunt alte exemple de activități din acest domeniu.

 

8. Ajutor umanitar și/sau filantropic. Din această categorie fac parte fundațiile finanțatoare, precum și cele care au activități și proiecte care susțin și promovează voluntariatul, dar și cele care intermediază atragerea de fonduri. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu:

  • Colectarea de semnături sau trimiterea de petiții către autorități în sprijinul unor inițiative;
  • Promovarea principiilor democratice și a drepturilor omului în cadrul comunității;
  • Asistență în ceea ce privește accesul la legislație și la diverse facilități;
  • Promovarea filantropiei prin organizarea de târguri de caritate, etc.;
  • Promovarea donării de sânge;
  • Rețelele informale de mobilizare în situații de urgență;
  • Cursuri de prim ajutor;
  • Stimularea cetățeniei active prin diverse mijloace.

 

9. Administrația publică. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu:

  • Acțiuni pentru înfrumusețarea orașului, amenajarea de colțuri verzi, plantarea de flori sau distribuirea de semințe și răsaduri;
  • Semnalizarea obiectivelor turistice din oraș;
  • Salubrizarea cartierelor, curățarea pereților clădirilor;
  • Artă stradală;
  • Modalități alternative de petrecere a timpului liber în oraș.

 

10. Cooperarea internațională. Iată câteva dintre serviciile pe care voluntarii le pot oferi în acest domeniu::

  • Promovarea păcii și a drepturilor universale ale omului;
  • Strângere de fonduri și asistență pentru asistență în țările în curs de dezvoltare;
  • Acțiuni de sensibilizare și de combatere a traficului de ființe umane;
  • Dezbateri privind efectele globalizării;

 

În cazul în care voluntarii nu sunt interesați și nu sunt atrași să lucreze direct cu oamenii sau cu beneficiarii unei organizații, ei se pot implica oricând în activități administrative, luând parte la una dintre următoarele activități:

  • Realizarea de materiale promoționale pentru diverse cauze;
  • Servicii de PR pentru diverse cauze și ONG-uri;
  • Efectuarea de sondaje, cercetări sau prelucrarea datelor;
  • Rețea și suport IT, crearea de pagini web, baze de date sau sisteme intranet, întreținerea echipamentelor;
  • Traduceri, fotocopiere, procesare de text, etc.;
  • Activitate de relații publice în timpul recepției;
  • Organizarea de evenimente, etc.

În acest modul, oferim câteva informații despre ce este voluntariatul și care sunt beneficiile implicării voluntare, precum și o prezentare generală a principalelor domenii de implicare a voluntarilor în România și ce poate face o persoană în fiecare dintre ele. Dar, în principal, este vorba despre posibilitățile de voluntariat și tipurile de activități de voluntariat.

La sfârșitul acestui modul, veți fi capabil să:

 • Elaborați o definiție a voluntariatului;
 • Identificați etapele de pregătire a unei organizații pentru implicarea voluntarilor;
 • Subliniați principalele aspecte ale unui program de voluntariat eficient;
 • Familiarizarea cu diferite tipuri de voluntariat și oportunități în Europa.

Autoevaluare

 • Jennifer Mize Smith, Michael W. Kramer (2014), Case Studies of Nonprofit Organizations and Volunteers, Peter Lang, New York
 • Nancy Sakaduski (2013), Managing volunteers: How to Maximize Your Most Valuable Resource, ABC-CLIO LLC Publishing, California
 • Robert J. Rosenthal (2015), Volunteer Engagement 2.0: Ideas and Insights Changing the World, John Wiley & Sons Inc, New Jersey
 • Tracy D. Connors (2012), Volunteering Management Book, John Wiley & Sons Inc, New Jersey
 • Volunteering Charter. European Charter on the rights on responsibilities of volunteers - https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
 • Provobis (2003), Pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor (engl. Preparing the organization for volunteers involvement) - http://www.provobis.ro/assets/uploads/2013/01/1Pregatirea-organizatiei-pentru-implicarea-voluntarilor.pdf
 • ProVol, Promovăm voluntariatul – Harta voluntariatului în județul Suceava (engl. Volunteering promoters – The map of volunteering in Suceava County) – printed by ACDC Romania Association

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein