Modulul 1

CE ESTE SPRIJINUL DE LA EGAL LA EGAL?

Sprijinul de la egal la egal are multe beneficii pentru femei. Este o formă care le unește pe femei, dându-le puterea de a-și schimba situația și de a le ajuta pe acestea în procesul de integrare. 

Acest modul oferă informații despre ce este sprijinul între egali și cum pot beneficia femeile migrante de acest tip de sprijin. Acest modul va contribui, de asemenea, la înțelegerea importanței integrării sociale și economice a femeilor migrante pentru a facilita o funcționare fără probleme în comunitatea respectivă.

Scopul nostru este de a aduce organizațiile care lucrează cu femeile migrante mai aproape de acest concept și de a oferi referințe utile.

 • Să se familiarizeze cu termenul de sprijin între egali.
 • Să își extindă cunoștințele cu privire la beneficiile aduse de programele de sprijin de la egal la egal.
 • O mai mare capacitate de a corela factorii sociali și economici asupra funcționării femeilor migrante în comunitate.
 • Înțelegerea mai profundă a importanței integrării femeilor migrante și a familiilor acestora în societate.
 •  

Durata aproximativă de lectură a modulului, fără a lua în considerare resursele indicate, este de aproximativ 2 ore.

Cursanții nu trebuie să aibă cunoștințe sau abilități speciale. Cursanții vor avea nevoie de un calculator cu conexiune la internet, de o foaie de hârtie și de un pix pentru a lua notițe.

Este recomandabil ca elevii să cunoască materialul de referință și să aprofundeze informațiile furnizate.

Conținut

Sprijinul de la egal la egal poate îmbunătăți dezvoltarea personală și poate oferi informații relevante care nu pot fi obținute în alt mod. Sprijinul de la egal la egal oferă, de asemenea, o modalitate de a aborda probleme personale și complexe. Acesta este eficient în atingerea, educarea și sprijinirea celor mai vulnerabile persoane. Sprijinul între egali funcționează prin dezvoltarea unor relații semnificative, în ambele sensuri. Oamenii se pot simți mai puțin singuri dacă vorbesc despre experiențele lor și împărtășesc strategiile de adaptare care funcționează pentru ei. În acest fel, colegii se pot ajuta reciproc, să învețe cum să gestioneze cel mai bine sentimentele și experiențele dificile. Sprijinul de la egal la egal poate promova mândria, satisfacția și sentimentul de a avea ceva în comun cu o altă persoană. Activitățile de la egal la egal oferă persoanelor vulnerabile posibilitatea de a da înapoi comunității lor, de a dezvolta un sens al scopului și un sentiment mai mare de identitate. În cele din urmă, activitățile de sprijin de la egal la egal aduc beneficii și organizațiilor și comunității. Publicul își poate forma o imagine mai pozitivă despre femeile migrante care trăiesc în mod independent și își poate spori interacțiunea cu acestea. Integrarea nu este un efort „universal”. Abordarea integrării variază în funcție de locul în care se situează politica de integrare a unui stat între polul asimilării și cel al multiculturalismului. În plus, componentele politicilor de integrare și coeziune socială diferă, de asemenea, în funcție de tipul, durata sau scopul migrației. Numitorul comun este că integrarea este un proces care contribuie la crearea unor societăți stabile și favorabile incluziunii. Fie că este vorba de migrația temporară sau de stabilirea permanentă, riscurile și costurile neintegrării depășesc cu mult investițiile inițiale necesare pentru a sprijini integrarea. Elaborarea unor măsuri eficiente de integrare necesită suficiente investiții politice, sociale și financiare pentru a obține beneficii tangibile pe termen lung pentru toți. Acest modul își propune să definească ce este, de fapt, sprijinul de la egal la egal, să descrie beneficiile oricărui program de sprijin de la egal la egal și să înțeleagă pe deplin procesul de integrare a migranților în societate.

Sprijinul de la egal la egal are loc atunci când persoane care au experiențe similare în ceea ce privește un lucru dificil se reunesc pentru a se sprijini reciproc. În scopul acestui modul, ne referim la experiențele femeilor migrante, la poveștile lor individuale și la orice caz de suferință emoțională prin care au trecut. Cu toate acestea, persoanele implicate în sprijinul de la egal la egal pot avea și alte caracteristici, experiențe și interese comune.

În mod esențial, persoanele implicate joacă un rol activ în crearea unui mediu sigur pentru fiecare dintre ele. În acest spațiu, oamenii își pot folosi experiențele comune pentru a-și oferi și a primi sprijin reciproc. Colegii fac alegeri cu privire la despre ce părți vor vorbi din experiențele lor personale, caută sprijin și ce folosesc pentru a sprijini alte persoane. 

Sprijinul între colegi este foarte flexibil. Acesta poate fi adaptat atât la persoanele care fac parte din el, cât și la comunitatea locală în care se desfășoară. Există trei abordări generale ale sprijinului între egali: 

 • grupuri de sprijin de la egal la egal

Aceasta implică trei sau mai multe persoane care se reunesc pentru a se sprijini reciproc. Există mai multe modalități de a face acest lucru, de la grupuri care alocă un număr de roluri oficiale și desfășoară activități structurate, până la întâlniri informale mai puțin frecvente.

 • sprijin individual de la egal la egal

Aceasta implică două persoane care se sprijină reciproc. Acest lucru se poate întâmpla într-un context foarte informal, de exemplu, doi prieteni care se întâlnesc pentru a discuta despre o problemă comună. În unele cazuri de sprijin de la egal la egal organizat în mod mai formal, o persoană poate să fi beneficiat de o anumită formare, de exemplu, în ceea ce privește abilitățile de mentorat. De asemenea, este posibil ca o persoană să se afle mai departe în "călătoria sa de sănătate mintală". Acest lucru poate însemna că, uneori, o persoană poate oferi mai mult sprijin celeilalte.

 • sprijin online de la egal la egal

Oamenii pot accesa sprijinul de la egal la egal online, adesea prin intermediul unor site-uri web concepute special pentru a facilita sprijinul de la egal la egal. De asemenea, colegii pot utiliza forumuri de socializare disponibile în general, care sunt deschise oricui. Formele online de sprijin între egali sunt diferite de abordările față în față deoarece, de obicei, permit persoanelor să acceseze sprijinul în orice moment în care au nevoie, inclusiv în mijlocul nopții, și pentru o perioadă de timp lungă sau de scurtă durată,  cât este necesar. De asemenea, acestea le permit oamenilor să rămână anonimi, dacă doresc. 

Cu toate acestea, sfaturile practice prezentate în acest modul vor fi mai ușor de aplicat în contexte față în față decât online, deoarece femeile migrante au nevoie de contact față în față în procesul de stabilire a unui raport reciproc și a unor relații bune. 

Conștientizarea de la egal la egal provine din conceptul de educație între egali, definit ca fiind "predarea sau împărtășirea de informații despre sănătate, valori și comportamente, de către membrii de aceeași vârstă și cu un statut social similar", referindu-se la conceptul de comunicare între egali sau între persoane aparținând aceluiași statut și este, prin urmare, inerent fenomenelor de influență socială.

Simțind un fel de comuniune cu o altă persoană sau presupunerea că împărtășim cu ea aceleași probleme sau experiențe face din această persoană un interlocutor credibil, în care se poate avea încredere, ceea ce crește probabilitatea ca modul nostru de gândire și de acțiune să fie influențat de aceasta.

Datele din analizele naționale arată că influența socială a colegilor este foarte puternică în cazul comunităților de migranți care trăiesc în Europa și în special în cazul femeilor.

BENEFICII ALE SPRIJINULUI DE LA EGAL LA EGAL:

 • exploatarea relației de influență reciprocă și continuă care se manifestă în cadrul unui grup de colegi pentru realizarea cunoștințelor comune;
 • colaborarea și schimbul de cunoștințe și competențe între persoane care se identifică ca fiind similare ca vârstă, educație, experiență anterioară etc., declanșând astfel interacțiunea de la egal la egal;
 • exploatarea dinamicii existente în cadrul unui grup pentru a putea ajunge, într-un mod direct și folosind limbajul caracteristic grupului, la un număr cât mai mare de persoane pentru a genera o schimbare reală;
 • declanșarea unei reflecții în comportamentul indivizilor și în dobândirea de cunoștințe;
 • creșterea încrederii în sine a indivizilor;
 • creșterea abilităților de comunicare, atât în cadrul grupului, cât și în afara acestuia;
 • o capacitate mai mare de a integra cunoștințele, competențele și experiențele personale;
 • o mai mare flexibilitate și adaptabilitate la schimbările rapide dintr-un anumit mediu/societate;
 • creșterea gradului de conștientizare de la egal la egal a beneficiilor unor astfel de programe în orice domeniu;
 • devenind ambasadori ai conștientizării în domeniul respectiv, prin încurajarea membrilor comunității să reflecteze asupra importanței de a împărtăși cunoștințele și experiența lor cu colegii lor.

Din punct de vedere psihologic, este dovedit științific faptul că grupul de colegi joacă un rol esențial în susținerea creației individului și a creșterii sale ca membru al comunității. Încă de la naștere, grupul de la egal la egal este văzut, de fapt, ca o oglindă prin care aceștia își reiau experiențele și, în acest fel, pe de o parte, dobândesc diferite tipuri de cunoștințe și abilități și, pe de altă parte, își schimbă comportamentul și atitudinile. Acest proces este stimulat de schimbul de idei și de împărtășirea experiențelor, în urma analizei problemelor individuale și/sau comune și a căutării unor posibile soluții.

Integrarea este definită ca fiind un proces bidirecțional de adaptare reciprocă între migranți și societățile gazdă, în care migranții sunt încorporați în viața socială, economică, culturală și politică a comunității de primire. Ca atare, integrarea implică un set de responsabilități comune pentru migranți și comunitățile gazdă și, în această accepțiune largă, include și alte noțiuni conexe, cum ar fi incluziunea socială și coeziunea socială. Integrarea este o problemă transversală și multisectorială care se referă la domenii de politică ce vizează sferele economice, sociale, juridice, culturale și civice și care au un impact asupra tuturor aspectelor vieții migranților și a comunităților lor.

Incluziunea socială înseamnă facilitarea accesului la sănătate, educație, piața muncii și servicii financiare. Aceasta înseamnă, de asemenea, participarea civică și politică. Coeziunea socială este o noțiune chiar mai cuprinzătoare, referindu-se la atitudini puternice de combatere a discriminării, de combatere a xenofobiei și de promovare a înțelegerii reciproce.

Femeile și bărbații se pot confrunta cu obstacole diferite în calea integrării, din cauza așteptărilor și prejudecăților sociale cu privire la rolurile pe care le percep în societate, atât în țara de origine, cât și în cea de destinație. În plus, discriminarea în instituțiile publice, precum și atitudinile xenofobe și abuzurile din partea comunităților locale reprezintă un obstacol în calea unei integrări reușite.

Oamenii tind să supraestimeze nivelurile de imigrație în țările lor, crezând adesea că migranții și refugiații reprezintă o povară pentru economiile lor, mai degrabă decât o contribuție la acestea. Astfel de percepții greșite alimentează sentimentele xenofobe, împiedicând în același timp integrarea migranților și refugiaților și oportunitățile acestora de a contribui la societățile beneficiare.

MĂSURILE CARE TREBUIE LUATE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII FEMEILOR MIGRANTE ÎN SOCIETATE

 • Programele de orientare înainte de plecare și după sosire sunt concepute pentru a-i pregăti pe migranți, inclusiv pe femeile migrante și pe copiii acestora, pentru sosire și pentru a le facilita integrarea în comunitățile gazdă, prin gestionarea așteptărilor acestora și prin furnizarea de informații despre drepturile și responsabilitățile lor, despre cultura și obiceiurile țării, precum și despre educație, asistență medicală, de asemenea și pentru copiii lor și locuri de muncă. Aceste activități contribuie la dotarea femeilor migrante cu cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru a depăși provocările unei noi culturi.
 • Angajamentul cu sectorul privat pentru a facilita accesul pe piața muncii. Sectorul privat poate servi nu numai ca potențial angajator de migranți, ci și ca partener angajat în formularea de cursuri de formare profesională și lingvistică pentru forța sa de muncă. De asemenea, acesta poate furniza cunoștințe despre piețele naționale și locale ale forței de muncă pentru a evalua nevoile pieței forței de muncă și pentru a identifica domeniile-cheie pentru angajarea femeilor migrante. Întreprinderile care recunosc valoarea diversității prin integrarea acesteia în forța lor de muncă și în cultura instituțională pot fi actori influenți în modelarea percepțiilor despre migranți.
 • Implicarea comunităților de primire și a autorităților locale are ca scop educarea și responsabilizarea tuturor membrilor societății, nu doar a migranților, cu privire la procesul de integrare. Programele de consolidare a capacităților pentru comunitățile locale constau în sesiuni de formare și informare pe teme precum profilurile culturale ale migranților, inclusiv ale femeilor migrante și ale familiilor acestora, precum și în informații colectate prin intermediul sondajelor de evaluare a nevoilor efectuate în etapa premergătoare plecării.
 • Angajamentul cu mass-media și cu alți actori pentru a evidenția contribuțiile pozitive ale migranților constă în parteneriate inovatoare între organizațiile interguvernamentale, guverne și comunicatori, care promovează o raportare echilibrată și bazată pe dovezi a problemelor legate de migranți. Campaniile care vizează abordarea percepțiilor negative ale migranților de către societățile gazdă pot fi elaborate în comun de către guverne, mass-media și ONG-uri. Alte inițiative cu impact constau în campanii care oferă o platformă sau asistență pentru migranți pentru a:
 • spune propriile povești, ajutându-i să își dezvolte abilități, cum ar fi realizarea de filme și povestirea digitală (împărtășirea poveștilor/experiențelor lor în public, sensibilizând astfel societatea),
 • să își înființeze propriile afaceri care să le permită femeilor migrante să aibe grijă de copiii lor,
 • să inițieze programe de voluntariat pentru a asista femeile însărcinate și copiii lor (femeile și copiii reprezintă majoritatea migranților, iar sarcina poate face ca femeile să fie mai vulnerabile),
 • angajarea/ trimiterea de interpreți sau dădace în timpul interviurilor de angajare a femeilor migrante etc.

Inspirație:

 • Împuternicirea femeilor refugiate din Indonezia prin înfrățire: https://www.youtube.com/watch?v=8IHTWQlLYHo
 • Ce este SisterWorks: https://www.youtube.com/watch?v=7WenWkATFOY
 • Mentorat multicultural între colegi pentru profesioniști @ CFN: https://www.youtube.com/watch?v=_-0IlthN8t4
 • Povești inspiraționale - Milia Simieli, Mentor: https://www.youtube.com/watch?v=zAvDSwcbgfQ

În acest modul definim noțiunea de sprijin de la egal la egal. Îi aducem pe potențialii cititori mai aproape de beneficiile aduse de orice program de sprijin între egali. De asemenea, subliniem cât de importanți sunt factorii sociali și economici pentru integrarea femeilor migrante în societatea gazdă.

Vă recomandăm să consultați informațiile incluse în acest modul, deoarece vor fi relevante pentru formarea dumneavoastră pe această temă, sau să păstrați acest ghid ca resursă pentru alte activități sau pentru inspirația dumneavoastră personală.

La sfârșitul acestui modul, veți fi capabil să:

 • să definiți ce este sprijinul între egali;
 • să recunoașteți modul în care puteți beneficia de un program de sprijin reciproc;
 • să interpretați rolul de ambasador al conștientizării de la egal la egal;
 • să înțelegeți cât de importanți sunt factorii sociali și economici pentru a integra pe deplin femeile migrante în societate.

Autoevaluare

 • Side by Side Research Consortium (2017) Developing peer support in the community: a toolkit. London: Mind.

https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf

 • Peer-to-peer Approaches for Migrant Women

https://medlitproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/IO3_EN_V2.pdf

 • Integration and Social Cohesion: Key Elements for Reaping the Benefits of Migration; International Organization for Migration

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Integration-and-Social-Cohesion.pdf

 • InfoMigrants

https://www.infomigrants.net/en/post/34536/helping-migrant-mothers-to-give-their-babies-a-healthy-start

 • McKinsey Global Institute, People on the move: Global migration’s impact and opportunity (2016) Available from: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein