Modulul 5

DEVENIND INDEPENDENT

CUM SĂ DEVENIȚI INDEPENDENT ÎN ȚARA GAZDĂ.

Acest modul se ocupă cu educarea femeilor migrante pentru a fi independente în țara în care au emigrat, precum și stabilește câteva modalități simple pentru a depăși barierele culturale și lingvistice din țara respectivă. În Anexa 1 a modulului sunt descrise cerințele pentru solicitarea cetățeniei.

 • Modalități în care puteți depăși barierele culturale și lingvistice
 • Cum să solicităm cetățenia.

Timpul necesar pentru citirea cursului – 2 ore.

Nu există cerințe specifice.

Cursanții nu au nevoie de abilități sau cunoștințe specifice.

Conexiune la internet, un caiet și un pix/stilou.

Este recomandat cursanților să acceseze materialele de referință și să le folosească pentru a aprofunda informațiile oferite.

Conținut

De ce ar dori o persoană să-și părăsească țara de origine? Printre motivele pe care imigranții le aleg atunci când decid să-și părăsească țara de origine regăsim probleme economice, probleme politice, reunirea familiei sau dezastre naturale. Motivele economice includ căutarea de salarii mai mari, oportunități de angajare mai bune, un nivel de trai mai ridicat și oportunități educaționale mai bune. Femeile migrează din diverse motive: de la lăsarea în urmă a sărăciei, conflictelor și dezastrelor naturale, până la scăparea de inegalitățile de gen, inclusiv violența sexuală și lipsa accesului la resurse și venituri.

Incluziunea femeilor refugiate în economia țării gazdă este recunoscută ca o metodă eficientă de a le crește independența, de a îmbunătăți sănătatea economică a comunităților locale și de a restaura demnitatea persoanelor care și-au pierdut majoritatea (și poate toate) posesiilor și veniturilor.

 

 • Reconstruirea vieți: Prin muncă, oamenii forțați să plece își pot ajuta familiile, menține demnitatea, îmbunătăți autonomia și pot contribui la societate.
 • Siguranță: Ocuparea în siguranță a forței de muncă oferă, de asemenea, refugiaților mijloace de a-și satisface propriile nevoi fără a recurge la mecanisme negative de adaptare.
 • Creștere economică: Multe studii arată că refugiații pot îmbunătății economia țării în care emigrează, chiar și în țările cu venituri mici spre medii.

 

Femeile migrante dau dovadă de o putere considerabilă. Acestea contribuie la dezvoltarea economică a țărilor în care emigrează prin competențele și abilitățile lor, precum și a țării de origine prin banii trimiși și experiența cu care se vor întoarce acasă. Adesea, femeile migrante ajută alți membrii ai familiei să emigreze plătind toate costurile necesare. Ca și migranți, femeile sunt surse de venit ce pot fi folosite la îmbunătățirea bunăstării membrilor familiei și la stimularea creșterii economice. În țările de destinație, femeile migrante lucrează pentru a-și îmbunătăți standardele de trai proprii și ale familiei lor. În multe țări, acestea formează și participă în organizații non-guvernamentale care susțin egalitatea de gen. Când se întorc în țările de origine, femeile migrante pot disemina importanța drepturilor și oportunităților femeilor.

 

Femeile migrante cu experiență deja stabilite în comunități pot juca rolul de mentori, facilitatori sau de modele pentru ceilalți.

Principalele caracteristici sunt:

 • Capacitate crescută de a interacționa în mediul lor social și de a participa la viața socială și politică la nivel local;
 • Pregătire îmbunătățită pentru incluziunea pe piața muncii și participare socială activă;
 • Independență și stimă de sine crescută;
 • Un nivel mai bun de cunoaștere a drepturilor femeilor, creșterea încrederii în sine a femeilor migrante, deschiderea orizonturilor femeilor migrante cu privire la modul în care își văd rolul în societate;
 • Profesioniștii și cei care lucrează cu femei migrante vor înțelege mai bine nevoile specifice și problemele de gen ale acestora.
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Convențiile Internaționale ale ONU privind:
 • Protecția Drepturilor Tuturor Lucrătorilor Migranți și ale Membrilor Familiilor Acestora;
 • Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor;
 • Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială;
 • Drepturile Copilului;
 • Acordurile privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale și Drepturile Civile și Politice;
 • Protocol pentru Prevenirea, Reprimarea și Pedepsirea Traficului de Persoane, în special de Femei și Copii (2000);
 • Convenția ILO nr. 97 și nr. 143 privind lucrătorii migranți; Declarația sa privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă; și Cadrul său multilateral privind migrația forței de muncă (2006).

Barierele culturale și lingvistice sunt provocări pentru comunicarea interculturală în cadrul unei organizații. Atunci când oameni din culturi diferite care pot vorbi limbi diferite, au convingeri culturale diferite sau folosesc diferite gesturi pentru a comunica, diferențele lor culturale pot deveni bariere în calea succesului la locul de muncă. Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei conștientizării culturale, cunoștințelor și comunicării.

 

Cum să depășiți barierele lingvistice:

 • Folosiți un limbaj simplu;
 • Folosiți un serviciu de traducere de încredere;
 • Angajați translatori;
 • Oferiți cursuri în acest sens;
 • Folosiți metode vizuale de comunicare;
 • Folosiți repetiția;
 • Fiți respectuos.

 

Cum să depășiți barierele culturale și să acceptați diferențele culturale:

 • Asigurați o comunicarea clară și politicoasă.

Aceasta poate include:

 • Folosirea cuvintelor simple;
 • Utilizarea metodelor vizuale pentru a comunica rezultatele;
 • Evitarea cuvintelor și expresiilor din argou.
 • Aflați mai multe despre diferite culturi.
 • Împărtășiți-vă cunoștințele.
 • Folosiți formarea diversității.

 

Formarea diversității poate încuraja munca incluzivă, munca în echipă și leadership-ul, poate crea noi oportunități și, prin urmare, poate crea o cultură pozitivă a muncii. Această formare îi va ajuta pe angajați să înțeleagă și să accepte diferențele culturale ale colegilor acestora.

Pot fi regăsite la Anexa 1.

În acest capitol, prezentăm informații despre importanța incluziunii economice a femeilor migrante pe piața muncii, precum și instrumente internaționale pentru ajutarea femeilor migrante. De asemenea, indicăm principalele modalități de depășire a barierelor culturale și lingvistice.

 • Cum să depășiți barierele culturare și lingvistice;
 • Cerințele pentru solicitarea cetățeniei.

Auto-evaluare

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein