Przewodnik po najlepszych praktykach dla specjalistów

Ръководството за добри практики ще бъде насочено към практикуващи, които биха могли да ангажират и подкрепят жените мигранти при подкрепата на други жени. Той ще предостави изчерпателно описание на ползите от доброволчеството и подкрепата от връстници за жените мигранти, как да започне програма за доброволчество и съвети затова как да се подходи към важни въпроси, включително защита, обучение, документация, комуникация и измерване на въздействието.
Национлани отчети

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein