Przewodnik po najlepszych praktykach dla specjalistów

Ръководството за добри практики ще бъде насочено към практикуващи, които биха могли да ангажират и подкрепят жените мигранти при подкрепата на други жени. Той ще предостави изчерпателно описание на ползите от доброволчеството и подкрепата от връстници за жените мигранти, как да започне програма за доброволчество и съвети затова как да се подходи към важни въпроси, включително защита, обучение, документация, комуникация и измерване на въздействието.
Национлани отчети