Wynik

Narzędzie oceny Dla organizacji pracujących z migrującymi kobietami

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Wynik:

Osiągnąłeś status „Brązowej Gwiazdy”. Twoja ciekawość tutaj Cię przywiodła! Poziom „Brązowej Gwiazdy” dowodzi, że do pewnego stopnia rozumiesz, że wolontariat jest sposobem na to, aby pomagać ludziom socjalizować się z innymi czy rozwijać umiejętności, które mogą się okazać bardzo pomocne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wolontariatu i o tym, w jaki sposób możesz się zaangażować w takie działania, zapoznaj się z darmowym kursem opracowanym przez zespół projektu PEPA, który wzmocni Twoją wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie wsparcia rówieśniczego dla kobiet ze środowisk migracyjnych. Kurs ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji, ażeby wypracować i wdrożyć nowe strategie pomocne w organizacji pracy wolontariuszy oraz stworzyć więcej możliwości rozwoju dla kobiet-migrantek.

Kurs jest podzielony na 6 niezależnych od siebie modułów, chociaż rekomendujemy zapoznanie się z treścią całego kursu, jako że poszczególne sekcje uzupełniają się wzajemnie. Każdy moduł zawiera dodatkowe materiały, aby zgłębić dany temat, oraz przydatne karty pracy. Jeżeli osiągnąłeś mniej niż 3 punkty w danej sekcji, powinieneś przeanalizować dostępne zasoby w zakresie tej konkretnej części kursu.

Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas, zespół projektu PEPA będzie wdzięczny za udostępnienie linku do strony projektu, w ten sposób dzieląc się korzyściami z kursu z innymi odbiorcami/ użytkownikami kursu.

Link: Rezultaty projektu – Projekt PEPA – https://pepaproject.eu/pl/wyniki-projektu