Wynik

Narzędzie oceny Dla organizacji pracujących z migrującymi kobietami

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Wynik:

Osiągnąłeś status „Brązowej Gwiazdy”. Twoja ciekawość tutaj Cię przywiodła! Poziom „Brązowej Gwiazdy” dowodzi, że do pewnego stopnia rozumiesz, że wolontariat jest sposobem na to, aby pomagać ludziom socjalizować się z innymi czy rozwijać umiejętności, które mogą się okazać bardzo pomocne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wolontariatu i o tym, w jaki sposób możesz się zaangażować w takie działania, zapoznaj się z darmowym kursem opracowanym przez zespół projektu PEPA, który wzmocni Twoją wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie wsparcia rówieśniczego dla kobiet ze środowisk migracyjnych. Kurs ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji, ażeby wypracować i wdrożyć nowe strategie pomocne w organizacji pracy wolontariuszy oraz stworzyć więcej możliwości rozwoju dla kobiet-migrantek.

Kurs jest podzielony na 6 niezależnych od siebie modułów, chociaż rekomendujemy zapoznanie się z treścią całego kursu, jako że poszczególne sekcje uzupełniają się wzajemnie. Każdy moduł zawiera dodatkowe materiały, aby zgłębić dany temat, oraz przydatne karty pracy. Jeżeli osiągnąłeś mniej niż 3 punkty w danej sekcji, powinieneś przeanalizować dostępne zasoby w zakresie tej konkretnej części kursu.

Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas, zespół projektu PEPA będzie wdzięczny za udostępnienie linku do strony projektu, w ten sposób dzieląc się korzyściami z kursu z innymi odbiorcami/ użytkownikami kursu.

Link: Rezultaty projektu – Projekt PEPA – https://pepaproject.eu/pl/wyniki-projektu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein