Narzędzie oceny

Dla organizacji pracujących z migrującymi kobietami

Odpowiadając na poszczególne pytania, określ swój poziom wiedzy w skali 1-6, gdzie 1 oznacza poziom najniższy a 6 najwyższy.

1=brak wiedzy 2=wiedza minimalna, 3=wiedza podstawowa, 4=wiedza dostateczna, 5=wiedza zaawansowana, 6=wiedza ponadprzeciętna

Moduł 1 - Korzyści

Moduł 2 - Możliwości

Moduł 3 - Motywacja

Moduł 4 - Organizacja

Moduł 5 - Polityki

Moduł 6 - Nadzór