Moduł 6

SZUKAJĄCY PRACY

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRACĘ? UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZE. PRZYWÓDZTWO. PREZENTACJA SIEBIE I PUBLICZNA. PISANIE MOCNEGO CV.

Podjęcie decyzji o życiu poza swoją ojczyzną jest wyzwaniem. Migrantki doświadczają wszystkich trudności, jakie napotykaja kobiety na rynku pracy. Niosą jednak również ciężar migracji.

 

Kobiety migrujące napotykają również na trudności związanymi z przystosowaniem się, zdobyciem pracy, zrozumieniem zawiłości prawnych i administracyjnych, dostosowaniem się do różnic społeczno-kulturowych, pokonaniem bariery językowej, zbudowaniem sieci kontaktów i nawiązaniem relacji.

 

Moduł ten dostarcza informacji, których celem jest nauczenie migrantek, jak stać się bardziej pewnymi siebie na rynku pracy.

 

Treść praktyczna będzie skuteczna w budowaniu większej świadomości kompetencji migrantek jako potencjalnych pracowników.

 

Naszym celem jest zachęcenie kobiet do zagłębienia się w tę myśl oraz zapewnienie użytecznych źródeł.

 • Instrowanie kobiet w skutecznym ubieganiu się o prace,

 • Zrozumienie znaczenia kompetencji takich jak: umiejętności zawodowe oraz przedsiębiorcze, przywództwo, prezentacja siebie I publiczna,

 • Określenie najważniejszych elementów mocnego i wartościowego CV.

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopisu do tworzenia notatek. Zaleca się, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali podane informacje

 

Treść

We wszystkich krajach Unii Europejskiej udział kobiet na rynku pracy jest niższy niż mężczyzn. Kobiety zazwyczaj pracują mniej godzin w gorzej płatnych sektorach i pracują na niższych stanowiskach niż mężczyźni. Konsekwencją tego jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, o której mowa w module 5.

Migrantki zmagają się z wiekszą ilością problemów na rynku pracy. Podjęcie decyzji o życiu w innym kraju jest wyzwaniem. Migrantki zmagają się z kilkoma wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się, otrzymaniem pracy, zawiłościami prawnymi oraz administracyjnymi, dostosowaniem się do różnic społeczno-kulturowych, pokonaniem bariery językowej, budowaniem sieci kontaktów i nawiązaniem relacji. Wiele migrantek i uchodźców wykonuje prace niewymagające kwalifikacji. Trudności na rynku pracy to m. in.:

Migrantki wkładają ogromny wysiłek w swój rozwój. Ich sukces zawodowy oznacza pokonanie wielu barier: wewnętrzna (brak pewności siebie, brak wiary w swoje umiejętności językowe oraz zdolności), społeczne (tradycyjna rola kobiet, patriarchalny wzorzec rodziny), psychiczna (stereotypowe opinie na temat funkcjonowania kobiet).

 

Każda migrantka, które chce pracowac legalnie, powinna szczegółowo zapoznać się z niezbędnymi wymaganiami. Każdy kraj ma inne regulacje prawne, których należy przestrzegać. Warto poszukać instytucji prowadzących punkty informacyjne oraz organizacji pozarządowych, które realizują różne programy wspierające migrantów.

 

Dołączenie do sieci wspierającej kobiety migrujące może ułatwic pokonanie pierwszych trudności n poziomie językowym I administracyjnym (legalizacja pobytu, pozwolenie na pracę, uznanie dyplomów). Może też pomóc im w znalezieniu placówek opieki nad dziećmi.

 

Uregulowana sytuacja prawna i administracyjna sprzyja ubieganiu się o pracę i dalszemu funkcjonowaniu wmiejscupracy.

 

Niedostateczna znajomość języka i realiów społeczno-gospodarczych kraju, w którym przebywają kobiety, często wiąże się z obniżeniem ich samooceny. Odpowiednie wsparcie I determinacja moga pomóc w odbudowywaniu ich wiary w swoje zdolności. Czasami wykonywanie nawet nisko wykwalifikowanej pracy może pomóc w opanowaniu umiejętności językowych i poznaniu realiów "nowego" kraju. Pomaga też w stawianiu czoła nowym wyzwaniom.

 

Warto już od poczatku budować swój wizerunek jako odpowiedzialnego pracowanika.

 

Ważnym etapem do skutecznego rozpoczęcia procesu rekrutacji jest weryfikacja własnych mediów społecznościowych poprzez modyfikację ustawień prywatności - widoczne powinny być tylko niektóre neutralne i dobrze postrzegane informacje. Potencjalni pracownicy powinni też unikać fanpage'a, który mógłby ich zdyskredytować.

 

Oto kilka ważnych wskazówek:

 

 • Szukaj pracy w swojej branży. Internet daje szerokie możliwości poszukiwania pracy - możesz szukać ofert na stronach internetowych firm, do których planujesz aplikować na dane stanowisko lub na wszelkich portalach publikujących ogłoszenia o pracę.

 

 • Przeanalizuj firmę, do której chcesz przesłać swoje CV- znajdziesz wszystkie ważne informacje na stronie internetowej firmy. Warto równiez poszukać informacji I artykułów za pomocą wyszukiwarki internetowej.

 

 • Nastepnym krokiem jest przesłanie swojego CV (zazwyczaj przez internet). Jest to document formalny przekazywany potencjalnemu pracodawcy, który podsumowuje Twoje aktualne wykształcenie oraz doświadczenie. Warto zwrócić uwage na aktualizację CV pod kątem stanowiska, o które się ubiegamy. Ważne jest, aby dodać najnowsze wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

 

 • List motywacyjny może być potrzebny w procesie rekrutacji, ale nie zawsze jest on wymagany. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie takiego listu, zadbaj o jego jakość, przystosuj go do opisu firmy I stanowiska. List motywacyjny uzupełnia CV I może zawierac interesujące informacje dla odbiorcy. Pamiętaj, aby podkreślić swoje mocne strony.

 

Najczęsciej po przygotowaniu CV I ewentualnie listu motywacyjnego, powinieneś je wysłać za pomoca uzupełnienia internetowego formularza. Warto robić to ostrożnie. Odpowiedz na każde pytanie w sposób przemyślany i dostosuj swoją odpowiedź do potrzeb firmy.

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje CV zostało dostarczone lub na jakim etapie jest process rekrutacji, możesz skontaktowac sie z firmą. Warto jednak poczekać około 2 tygodni po wysłaniu CV, aby nie byc natretnym lub nie zostać odebranym w ten sposób.

 

 • Natępnym krokiem będzie prawdopodobnie rozmowa kwalifikacyjna, na którą powinieneś byc odpowiednio przygotowany. Pierwszym krokiem jest, jeśli nie zrobiłes tego na poziomie pisania CV, zrozumienie działania firmy- jej cele, czym konkretnie się zajmuje, jakie produkt y lub usługi dostarcza i ilu ma pracowników. Warto również poszukać informacji o osobie, która będzie Cię rekrutowała. Prześledź ścieżkę jej kariery oraz zainteresowania. Im więcej informacji zdobędziesz, tym bardziej pewny siebie będziesz na swojej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 • Poszukaj najpowszechniejszych pytań rekrutacyjnych na dana pozycję. Wiele rozmów jest opa rt ych na pyt a nia ch o klucz owe kompet encje . R ekrut er wybiera na jwa ż niejs ze kwalifikacje dla weryfikacji np. Pracy w grupie, koncentracji na efektach, radzeniu sobie z błędami, a podczas rozmowy kandydat musi wykazać, że posiada dane kompetencje lubumiejętności, podając prawdziwe przykłady z własnego doświadczenia.

  Najważniejszą rzeczą w przygotowywaiu sie do rozmowy kwalifikacyjnej jest znanie treści swojego CV. Pamiętaj! Staraj się być szczery, wiarygodny I niezawodny. Nie warto unikać faktów.

 

Umiejętności przedsiębiorcze mogą być stosowane w wielu różnych zawodach i dziedzinach.
Na umiejętności przedsiębiorcze składa się szeroki zakres kompetencji: umiejętności techniczne, umiejętności przywódcze i zarządzania przedsiębiorstwem, kreatywne myślenie i umiejętności komunikacyjne.


Przywództwo jest sztuką motywowania grupy ludzi do pracy na rzecz wspólnego celu. Elementami przywódcy są umiejętności I przygotowanie do inspirowania innych. Skuteczne przywództwo jest oparte nap racy z ludźmi, aby zachęcić ich do działania zgodnie z oczekiwaniami lidera. Lider popycha innych do działania, jednocześnie kierując nimi.

 

Cechy przywódcze są postrzegane jako naturalne zdolności, jednak każdy może próbować rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne doskonalenie tych zdolności. Przywództwo wykracza daleko poza obowiązki kierownicze.

 

Jak pracować nad rozwojem umiejętności przedsiębiorczych i przywódczych?

 

Jest wiele różnych metod, które możesz stosować, aby rozwijać swoje umiejętności przywódcze I przedsiebiorcze:

 

 

Kandydaci z umiejetnościa dobrej prezentacji są cenni w wielu zawodach. Jest to umiejętność często wykorzystywana podczas pracy w grupie. Pomaga także podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale przede wszystkim, kiedy dostaniesz juz pracę.

 

Jest to łagodna, interpersonalna umiejętność, która łączy w sobie wiele aspektów umiejętności komunikacyjnych - w tym nawiązywanie kontaktu z rozmówcami. Z perspektywy pracodawcy jest to ważna kompetencja, ponieważ prezentacje, szkolenia I przemowy są całkiem powszechne na wielu stanowiskach.

 

Podkreślanie swoich umiejętności prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinno pokazać, w jakich aspektach wystąpień jesteś dobry, podając konkretne przykłady, na przykład jeśli w poprzedniej pracy robiłeś prezentacje publiczne lub prezentacje wewnętrzne. Ważnymi elementami wystąpień publicznych są:

 • Wyraźna artykulacja

 • Zachęcający styl prezentacji (ton głosu, język ciała, mimika twarzy)

 • Ocenienie potrzeb odbiorców – dostosowanie stylu przemowy do odbiorców

 • Znajomość przydatnego oprogramowania do tworzenia prezentacji tj: PowerPoint, Prezi, Canva itp.

 • Płynność mowy i umiejętności mówcze (w tym wytrzymałość, charyzma, pewność siebie, empatia, komunikacja)

 • Inne umiejętności związane z przemówieniami publicznymi: kontrolowanie stresu, przyciąganie uwagi widowni interesującym wstępem, podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z widownią, improwizacja , zbieranie informacji zwrotnych i wyciąganie wniosków do kolejnych wystąpień.

   

   

 

Jeśli nie jesteś pewien kwestii związanych z prezentacją, możesz popracować nad rozwojem tych umiejętności:

 

Tworzenie CV nie ma na celu opisywania historii Twojego życia. Tworząc je, skup się na tym, że jest ono formą oferty marketingowej, która podsumowuje Twoje doświadczenie, umiejętności oraz wykształcenie. Staraj się przekonać odbiorcę/potencjalnego pracodawcę, że jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko.

 

Tak jak napisaliśmy powyżej, dostosuj swoje CV do wymagań stanowiska, o które się ubiegasz: dodaj aktualne wykształcenie, doświadczenie I umiejętności. W porządku chronologicznym, najnowsze wykształcenie i doświadczenie powinno być wymienione jako pierwsze w każdej sekcji.

 

CV nie powinno być obszerne- nie dłuższe niż 2 strony. Jeśli chcesz napisać więcej o sobie, możesz użyć do tego listu motywacyjnego, który da Ci szansę na zaprezentowanie swoich mocnych stron.

 

Do stworzenia CV możesz wykorzystać wiele bezpłatnych programów – pomogą Ci zachować jasną I estetyczną strukturę dokumentu. Zwróć szczególną uwagę na sprawdzenie błędów. Bardzo łatwo przeoczyć bład gramatyczny lub w pisowni. Jeśli nie jesteś pewny, czy wszystko jest napisane poprawnie- poproś zauganą osobę o przeczytanie dokumentu przed wysłaniem go. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić informacje kontaktowe. Bycie skrupulatnym na tym etapie może się bardzo opłacić.

 

Przeczytaj uważnie opis pracy, o którą się ubiegasz. Pamiętaj o kluczowych słowach z oferty pracy- zamieść je w swoim CV, jeśli faktycznie pasują do Twoich umiejętności. Pamiętaj, że tworząc CV, nie musisz w 100% pasować na dane stanowisko. Jeśli istnieją obszary, w których nie czujesz się pewny, podkreśl inne umiejętności pożądane na to stanowisko.

 

Twoje zainteresowania są również istotne w CV. Nie warto ich ignorować. Unikaj ogólnikowości - skup się na tych zainteresowaniach, które mogą pasować do kultury organizacyjnej firmy.

 

Jeśli w Twoim CV są luki, możesz je uzupełnić, jeśli to możliwe, pracą wolontariacką w tym czasie. Będzie to dowód na to, że ruszyłeś do przodu i podjąłeś próby rozwoju np. umiejętności społecznych.

W tym rozdziale, zaprezentowaliśmy podstawowe informacje o problemach migrantek na rynku pracy, ubiegających się o pracę, kompetencjach, które są wartościowe na rynku pracy oraz o tym, jak stworzyć interesujące CV. Przekazaliśmy także praktyczne wskazówki, które moga pomóc migrantkom w rozwoju. Zebrane informacje mogą być punktem wyjścia do dalszego poszukiwania możliwości samorozwoju.

Po zakończeniu tego modułu, będziesz w stanie:

 • zaplanować własne działania, aby ubiegać się o pracę,

 • wskazać, na czym polegają umiejętności związane z miejscem pracy, przedsiębiorczością i przywództwem,

 • wzmocnić zdolności w zakresie prezentacji siebie oraz publicznej,

 • stworzyć własne, wartościowe CV.

Samoocena

 • Jak ubiegać się o pracę w 6 prostych i skutecznych krokach;

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/applying-for-a-job 

 • WORKEEN - Gra na rzecz integracji rynków pracy Unii Europejskiej

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.sirius.workeen&hl=pl&gl=US

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein