Instrument de evaluare

pentru ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU FEMEILE MIGRANTE

Pentru următoarele întrebări, vă rugăm să vă evaluați nivelul de cunoștințe pe această temă pe o scară de la 1 la 6. 1 fiind cel mai mic, iar 6 cel mai mare. Exemple:

1=Fără cunoștințe 2=Cunoștințe minime, 3=Cunoștințe de bază, 4=Cunoștințe suficiente, 5=Cunoștințe avansate 6=Cunoștințe superioare

Modulul 1 - Beneficii

Modulul 2 - Possibilitățe

Modulul 3 - Motivația

Modulul 4 - Organizarea

Modulul 5 - Politicile

Modulul 6 - Supervizarea