Instrument de evaluare

pentru femeile migrante

Pentru următoarele întrebări, vă rugăm să vă evaluați nivelul de cunoștințe pe această temă pe o scară de la 1 la 6. 1 fiind cel mai mic, iar 6 cel mai mare. Exemple:

1=Fără cunoștințe 2=Cunoștințe minime, 3=Cunoștințe de bază, 4=Cunoștințe suficiente, 5=Cunoștințe avansate 6=Cunoștințe superioare

Modulul 1 - Beneficii

Modulul 2 - Bariere

Modulul 3 - Networking

Modulul 4 - Instruire

Modulul 5 - Independență

Modulul 6 - Leadership

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein