Narzędzie oceny

Dla migrantek

Odpowiadając na poszczególne pytania, określ swój poziom wiedzy w skali 1-6, gdzie 1 oznacza poziom najniższy a 6 najwyższy.

1=brak wiedzy 2=wiedza minimalna, 3=wiedza podstawowa, 4=wiedza dostateczna, 5=wiedza zaawansowana, 6=wiedza ponadprzeciętna

Moduł 1 - Korzyści

Moduł 2 - Bariery

Moduł 3 - Networking/ Sieciowanie

Moduł 4 - Szkolenia

Moduł 5 - Niezależność

Moduł 6 - Przywództwo

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein