Narzędzie oceny

Dla migrantek

Odpowiadając na poszczególne pytania, określ swój poziom wiedzy w skali 1-6, gdzie 1 oznacza poziom najniższy a 6 najwyższy.

1=brak wiedzy 2=wiedza minimalna, 3=wiedza podstawowa, 4=wiedza dostateczna, 5=wiedza zaawansowana, 6=wiedza ponadprzeciętna

Moduł 1 - Korzyści

Moduł 2 - Bariery

Moduł 3 - Networking/ Sieciowanie

Moduł 4 - Szkolenia

Moduł 5 - Niezależność

Moduł 6 - Przywództwo