Wynik

Narzędzie oceny Dla migrantek

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Wynik:

Osiągnąłeś status „Brązowej Gwiazdy”. Twoja ciekawość tutaj Cię przywiodła! 

Poziom „Brązowej Gwiazdy” dowodzi, że rozumiesz, do pewnego stopnia, że wolontariat jest satysfakcjonującą sposobnością, która przynosi osobiste i zawodowe korzyści, takie jak relaks, “zdrową” ucieczkę od codziennej rutyny, szkoły, czy domowych obowiązków. Masz również świadomość, że wolontariat pomoże Ci w zdobyciu nowych kontaktów czy w rozwoju pożytecznych umiejętności, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Prawdopodobnie, jeszcze nie jesteś pewna, czy chcesz być wolontariuszem. 

Jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej o możliwościach wolontariatu, czy działaniach, w które możesz się zaangażować, rekomendujemy Ci bezpłatny kurs, który został opracowany w trakcie realizacji projektu PEPA, który pomoże Ci zwiększyć i pogłębić wiedzę w danym temacie. Kurs jest specjalnie dedykowany kobietom ze środowisk migracyjnych, ażeby wspomóc ich ścieżkę integracji. W kursie znajdziesz informację dot. różnych sposobności do odbycia wolontariatu oraz uczestnictwa w programach wzajemnego wsparcia, oraz opis pożądanych umiejętności na rynku pracy, dzięki którym kobiety osiągną autonomię i zdobędą ekonomiczną niezależność.

Jeżeli osiągnęłaś mniej niż 3 punkty w danej sekcji, powinnaś przeanalizować dostępne zasoby w zakresie tej konkretnej części kursu, które pomogą Ci zniwelować zidentyfikowane luki w wiedzy. Jednakowoż, rekomendujemy zapoznanie się z treścią całego kursu, jako że poszczególne sekcje uzupełniają się wzajemnie.

Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas, zespół projektu PEPA będzie wdzięczny za udostępnienie linku do strony projektu, w ten sposób dzieląc się korzyściami z kursu z innymi odbiorcami/ użytkownikami kursu.

Link: Rezultaty projektu – Projekt PEPA – https://pepaproject.eu/pl/wyniki-projektu