Wynik

Narzędzie oceny Dla migrantek

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Wynik:

Osiągnąłeś status „Brązowej Gwiazdy”. Twoja ciekawość tutaj Cię przywiodła! 

Poziom „Brązowej Gwiazdy” dowodzi, że rozumiesz, do pewnego stopnia, że wolontariat jest satysfakcjonującą sposobnością, która przynosi osobiste i zawodowe korzyści, takie jak relaks, “zdrową” ucieczkę od codziennej rutyny, szkoły, czy domowych obowiązków. Masz również świadomość, że wolontariat pomoże Ci w zdobyciu nowych kontaktów czy w rozwoju pożytecznych umiejętności, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Prawdopodobnie, jeszcze nie jesteś pewna, czy chcesz być wolontariuszem. 

Jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej o możliwościach wolontariatu, czy działaniach, w które możesz się zaangażować, rekomendujemy Ci bezpłatny kurs, który został opracowany w trakcie realizacji projektu PEPA, który pomoże Ci zwiększyć i pogłębić wiedzę w danym temacie. Kurs jest specjalnie dedykowany kobietom ze środowisk migracyjnych, ażeby wspomóc ich ścieżkę integracji. W kursie znajdziesz informację dot. różnych sposobności do odbycia wolontariatu oraz uczestnictwa w programach wzajemnego wsparcia, oraz opis pożądanych umiejętności na rynku pracy, dzięki którym kobiety osiągną autonomię i zdobędą ekonomiczną niezależność.

Jeżeli osiągnęłaś mniej niż 3 punkty w danej sekcji, powinnaś przeanalizować dostępne zasoby w zakresie tej konkretnej części kursu, które pomogą Ci zniwelować zidentyfikowane luki w wiedzy. Jednakowoż, rekomendujemy zapoznanie się z treścią całego kursu, jako że poszczególne sekcje uzupełniają się wzajemnie.

Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas, zespół projektu PEPA będzie wdzięczny za udostępnienie linku do strony projektu, w ten sposób dzieląc się korzyściami z kursu z innymi odbiorcami/ użytkownikami kursu.

Link: Rezultaty projektu – Projekt PEPA – https://pepaproject.eu/pl/wyniki-projektu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein