Moduł 2

ZACZĄĆ BYĆ WOLONTARIUSZEM

Istotne uwagi przy rozpoczęciu wolontariatu.

Czym jest wolontariat? Wolontariat jest określany jako nieodpłatna działalność, w której ktoś poświęca swój czas, aby pomóc organizacji non-profit lub osobie, z którą nie jest związany.

 

Jedną z lepiej znanych korzyści z wolontariatu jest jego wpływ na społeczność. Nieodpłatni wolontariusze są często klejem, który trzyma społeczność razem.

 

Wolontariat może być trudnym doświadczeniem, szczególnie dla tych, którzy są nowi w kraju i miejscu pracy, ale wolontariat może być również satysfakcjonującym doświadczeniem na tak wiele sposobów.

 

Wolontariat może również pomóc w integracji w nowym kraju, oferując dostęp do sieci społecznych, umiejętności i doświadczenia, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych.

 

Ten moduł dostarczy informacji na temat ważnych kwestii przy rozpoczynaniu wolontariatu, unikaniu wspólnych barier, usuwaniu mitów wokół wolontariatu i obejmie zasady dotyczące etyki pracy.

 

Celem tego modułu jest wzmocnienie dobrych praktyk poprzez dostarczenie wskazówek oraz użytecznych odniesień.

  • Rozwiązywanie problemów i barier wokół wolontariatu.

  • Obalenie mitów dotyczących wolontariatu.

  • Umożliwienie skutecznego przygotowania przed wolontariatem, aby jak

    najlepiej wykorzystać to doświadczenie.

Przybliżony czas czytania modułu, bez uwzględnienia sugerowanych za sobów i dalszej lektury, wynosi około 3 godzin.

 

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopis do tworzenia notatek.

 

Zaleca się, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali podane informacje.

Treść

Ten moduł został opracowany w celu zapewnienia ram dla udanego wolontariatu. Pomimo ogromnej ilości pracy, która została wykonana w celu zachęcenia do wolontariatu, nadal istnieją pewne bariery, które należy przełamać, aby zaangażować więcej osób/kobiet w wolontariat. Wielu obywateli państw trzecich w Europie ma zbyt wysokie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy, a kobiety mają szczególnie niskie wskaźniki zatrudnienia. Nawet jeśli są lepiej wykształcone niż migrujący mężczyźni, doświadczają de-skillingu bardziej niż inne kobiety i migrujący mężczyźni (Raport EIGE, 2016). Ich umiejętności i kwalifikacje nie są w pełni wykorzystywane.

“Nie mam wystarczająco czasu...”

"Jaki jest sens w braniu udziału w wolontariacie? Mam pracować za darmo...? " "Nie mam żadnych możliwości do udziału w wolontariacie...". “Czy wolontariat naprawdę pomaga w zdobyciu pracy...?” Najczęstszym powodem, dla którego ludzie, a zwłaszcza kobiety, nie angażują się w wolontariat, jest brak wolnego czasu, wymieniany przez kobiety i osoby w wieku 35-54 lat.

 

"Jaki jest sens w braniu udziału w wolontariacie? Mam pracować za darmo...? "

Niektórzy ludzie nadal nie widzą wartości w angażowaniu się w wolontariat, wierząc, że nie mieliby nic wspólnego z innymi wolontariuszami lub po prostu nie widzą, jakie korzyści przyniosłoby im to. Wolontariat jest postrzegany jako poświęcanie "wolnego czasu" bez żadnej rekompensaty.

 

"Nie mam żadnych możliwości do udziału w wolontariacie...".

Są takie osoby, które są zainteresowane wolontariatem, ale zgłaszają, że albo nie otrzymały odpowiedzi od wybranej przez siebie organizacji, albo organizacja nie mogła znaleźć dla nich odpowiedniego stanowiska.

 

“Czy wolontariat naprawdę pomaga w zdobyciu pracy...?”

Wolontariat może pomóc Ci w odnalezieniu pracy, ale nie zawsze tak szybko jak byś chciał.. Aby jak najlepiej wykorzystać wolontariat, warto mieć realistyczne oczekiwania. Jeśli podejmiesz się roli wolontariusza i będziesz zaangażowany, odniesiesz ogromne korzyści.

 

Jakie są więc najważniejsze względy przy rozpoczynaniu wolontariatu? Najważniejsze jest to, że jesteś entuzjastyczny, pracowity i gotowy do pomocy ludziom i społeczności. Brak umiejętności językowych nie powinien być barierą, ponieważ wiele organizacji potrzebuje tłumaczy ustnych / pisemnych, aby wspierać nowe społeczności migrantów. Dobra znajomość języków ojczystych jest postrzegana jako "złoty pył". Wiele organizacji odgryza sobie rękę, byle tylko poszczególne osoby dołączyły do ich zespołów.

 

Oto kilka prostych kroków, które możesz rozważyć, rozważając wolontariat w swojej społeczności:

 

Ukończ wymagane szkolenia

Kiedy już uda Ci się zdobyć stanowisko wolontariusza, ukończ wymagane szkolenia. Większość szkoleń będzie minimalna, ale niektóre organizacje wymagają od Ciebie posiadania certyfikatu lub ukończenia kursu szkoleniowego przed rozpoczęciem wolontariatu.

 

Zacznij z ograniczonym zaangażowaniem

Kiedy zaczynasz, zaplanuj swój harmonogram tylko na kilka miesięcy w przyszłość. Pozwoli Ci to sprawdzić, czy podoba Ci się stanowisko i organizacja, zanim podejmiesz pełne zobowiązanie. Kiedy już wiesz, że chcesz kontynuowa ć wolontariat w tym charakterze, rozważ poświęcenie organizacji większej ilości swojego czasu.Jak mówi przysłowie: "nie obiecuj, lecz dostarczaj".

 

Bądź profesjonalistą

Traktuj swoje zobowiązania w wolontariacie tak, jak byś wykonywał płatną pracę. Zjawiaj się na czas, wywiązuj się ze swoich zobowiązań i bądź profesjonalny podczas wykonywania pracy wolontariackiej. Organizacje non-profit polegają na wolontariuszach w wielu swoich obowiązkach, więc bycie niezawodnym i profesjonalnym ma pozytywny wpływ na agencję.

 

Regularnie oceniaj swoje doświadczenia wolontariackie

Co kilka miesięcy oceń, czy nadal cieszysz się z pozycji wolontariusza. Jeśli nie, możesz rozważyć poszukanie innej możliwości wolontariatu w swojej okolicy. Możesz też porozmawiać z koordynatorem wolontariatu, by dowiedzieć się, czy w tej samej organizacji są dostępne inne role.

Wolontariat może być trudny z wielu względów, ale pozytywy znacznie przewyższają trudne doświadczenia, z którymi można się spotkać. Oto niektóre z tych wyzwań:

 

1. Bycie poza strefą komfortu

Jako człowiek, jesteśmy istotami z nawykami, dlatego wychodzenie ze strefy komfortu, robienie czegośnowego I nieznanego, może być wyzwaniem dla wielu z Nas. To sprawia, że czujemy się bezbronni i narażeni, co może wywołać niepokój i falę niepewności. Jednak pozytywny rozwój i doświadczenie, które zdobędziesz, jest warte tego, by dać wolontariatowi szansę. Strach jest naszym najgorszym wrogiem, powstrzymuje nas od tak wielu wspaniałych możliwości.

 

2. Uczucie przepracowania I wykończenia

Pamiętaj, że wolontariat będzie dodatkowym obciążeniem dla Twojego dotychczasowego życia codziennego, więc bądź przygotowany.

 

3. Uczucie bycia zaangażowanym emocjonalnie

Większość ludzi przywiązuje się emocjonalnie do roli wolontariusza, ponieważ wybierasz tę rolę z pasji. Niestety nie chcesz się tak zaangażować, że powoduje to starcia w podejmowaniu decyzji.

 

4. Ograniczona komunikacja z pracownikami

Nigdy nie ma wystarczająco dużo godzin w ciągu dnia! Większość pracowników będzie zajęta swoimi codziennymi zadaniami i jeśli wolontariusz nie zostanie przydzielony do konkretnej osoby, kontakt z pracownikami będzie ograniczony.

 

Nigdy nie bój się zadawać pytań. Nie spędzaj czasu tylko na martwieniu się o swoją rolę. Jedynym sposobem, w jaki organizacja będzie w stanie wydobyć z Ciebie to, co najlepsze, będzie zadowolenie z tego, co robisz, więc ostatecznie docenią to, że zadajesz pytania.

 

5. Brak umiejętności językowych

Brak umiejętności językowych nie powinien być przeszkodą do uczestnictwa w wolontariacie, ponieważ wiele organizacji potrzebuje tłumaczy ustnych / pisemnych, aby wspierać nowe społeczności migrantów. Posiadanie dobrej znajomości języków ojczystych jest postrzegane jako "złoty pył". Wiele organizacji odgryza sobie rękę, byle tylko ktoś dołączył do ich zespołu.

 

 

 

Wolontariat może stanowić barierę dla kobiet w ogóle, ale jak wspomniano powyżej, bariera ta wzrasta w przypadku kobiet migrujących, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych bariera ta jest jeszcze większa.

 

Ustawa o dyskryminacji osób niepełnosprawnych z 1995 r. wprowadziła zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych wzwiązkuzzatrudnieniem, dostarczaniemtowarów,urządzeńiusług lub dysponowaniem lub zarządzaniem lokalami; wprowadziła przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych; oraz powołała Krajową Radę ds.

 

W połączeniu z Ustawą o Równości z 2010 roku mówi ona, że nie możesz być dyskryminowany, ponieważ jesteś niepełnosprawny lub ktoś myśli, że jesteś niepełnosprawny.

 

Obie te ustawy zapewniają, że osoba niepełnosprawna ma prawo oczekiwać bezpiecznego i pewnego miejsca pracy / wolontariatu.

 

Jakie są więc najważniejsze względy przy podejmowaniu wolontariatu? Najważniejsze jest to, że jesteś entuzjastyczny, pracowity i gotowy do pomocy ludziom i społeczności.

W tym rozdziale przyjrzeliśmy się prostym wskazówkom dotyczącym rozpoczęcia wolontariatu. Omówiliśmy także niektóre powszechne wyobrażenia na temat wolontariatu i ogólne korzyści z niego płynące.

Po zakończeniu tego modułu, będziesz w stanie:

  • Zaplanować wolontariat

  • Zrozumieć znaczenie I korzyści płynące z wolontariatu

  • Zrozumieć powszechne mity oraz bariery związane z wolontariatem

Samoocena

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein