Резултат

Инструмент за оценка за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Резултат:

Според отговорите, имате ниво „Бронзова звезда“. Любопитството Ви е довело дотук! Бронзовата звезда удостоверява, че разбирате до известна степен, че доброволчеството е начин да помагате на хората, да общувате или да развивате полезни умения, които могат да Ви помогнат в ежедневието/професията.

Ако искате да научите повече за възможностите за доброволчество, как можете да се включите и друга информация, която може да ви помогне да подобрите работата на Вашата организация, екипът за работа по проекта PEPA е разработил безплатен курс, който може да ви помогне да разширите и задълбочите знанията си по тази тема. Курсът има за цел да подобри способността на организациите да разработват и прилагат нови стратегии, които могат да помогнат за организирането на работата на доброволците и да създадат по-добри възможности за жените имигранти.

Курсът е разделен на 6 разбираеми модула, които могат да се четат и използват самостоятелно, въпреки че екипът на PEPA смята, че те работят по-добре като цяло. Всеки модул включва допълнителни ресурси за затвърждаване на темата, а някои модули включват работни листове за работа. Ако сте получили по-малко от 3 точки по дадена тема, може да е полезно да получите достъп до специфичните за темата материали, които могат да Ви помогнат да попълните пропуските в знанията. Въпреки това Ви препоръчваме да завършите целия курс, тъй като модулите се допълват взаимно и дават по-ясна и пълна представа.

Ако желаете да подкрепите нашия проект, работният екип на PEPA ще Ви бъде благодарен, ако споделите връзката към уебсайта на проекта, за да могат и други да се възползват от него.

Връзка: Резултати от проекта – Проект PEPA – https://pepaproject.eu/learning-materials