Резултат

Инструмент за оценка за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Резултат:

Според отговорите, имате ниво „Бронзова звезда“. Любопитството Ви е довело дотук! Бронзовата звезда удостоверява, че разбирате до известна степен, че доброволчеството е начин да помагате на хората, да общувате или да развивате полезни умения, които могат да Ви помогнат в ежедневието/професията.

Ако искате да научите повече за възможностите за доброволчество, как можете да се включите и друга информация, която може да ви помогне да подобрите работата на Вашата организация, екипът за работа по проекта PEPA е разработил безплатен курс, който може да ви помогне да разширите и задълбочите знанията си по тази тема. Курсът има за цел да подобри способността на организациите да разработват и прилагат нови стратегии, които могат да помогнат за организирането на работата на доброволците и да създадат по-добри възможности за жените имигранти.

Курсът е разделен на 6 разбираеми модула, които могат да се четат и използват самостоятелно, въпреки че екипът на PEPA смята, че те работят по-добре като цяло. Всеки модул включва допълнителни ресурси за затвърждаване на темата, а някои модули включват работни листове за работа. Ако сте получили по-малко от 3 точки по дадена тема, може да е полезно да получите достъп до специфичните за темата материали, които могат да Ви помогнат да попълните пропуските в знанията. Въпреки това Ви препоръчваме да завършите целия курс, тъй като модулите се допълват взаимно и дават по-ясна и пълна представа.

Ако желаете да подкрепите нашия проект, работният екип на PEPA ще Ви бъде благодарен, ако споделите връзката към уебсайта на проекта, за да могат и други да се възползват от него.

Връзка: Резултати от проекта – Проект PEPA – https://pepaproject.eu/learning-materials

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein