Работа

Учебни уроци

1. Личнoстни характеристики

2. Работна етика

3. Самостоятелна заетост

4. Умения на работното място

5. Как да общувате с Вашия работодател и колегите си

6. Как да напишем автобиография

7. Подготовка за интервю за работа

8. Как да се представим добре на първия си работен ден

9. Търсене на работа в европа

10. Как да напишем електронно писмо при кандидастване за работа

Добри практики (на Английски език)

Социално сближаване чрез участие в радио

Австрийски фонд за интеграция – Наставничество за жени мигранти

Планиране на кариера

Коя работа би ми подхождала?

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein