Работа

Учебни уроци

1. Личнoстни характеристики

2. Работна етика

3. Самостоятелна заетост

4. Умения на работното място

5. Как да общувате с Вашия работодател и колегите си

6. Как да напишем автобиография

7. Подготовка за интервю за работа

8. Как да се представим добре на първия си работен ден

9. Търсене на работа в европа

10. Как да напишем електронно писмо при кандидастване за работа

Добри практики (на Английски език)

Социално сближаване чрез участие в радио

Австрийски фонд за интеграция – Наставничество за жени мигранти

Планиране на кариера

Коя работа би ми подхождала?