Език

Учебни уроци

1. Работа с емоции

2. Паузи

3. Модерирани диалози

4. Карта на ума

5. Жестикулирана биография

6. Стая със загадки

7. Намерете някой, който...

8. Обща история

9. Езикът на тялото

10. Аудио описание

Добри практики (на Английски език)

Подкрепа за жени мигранти, засегнати от насилие, основано на пола

Полски език за добро начало (Полша)

Украински женски клуб (Полша)

Действия на мигрантите

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein