Език

Учебни уроци

1. Работа с емоции

2. Паузи

3. Модерирани диалози

4. Карта на ума

5. Жестикулирана биография

6. Стая със загадки

7. Намерете някой, който...

8. Обща история

9. Езикът на тялото

10. Аудио описание

Добри практики (на Английски език)

Подкрепа за жени мигранти, засегнати от насилие, основано на пола

Полски език за добро начало (Полша)

Украински женски клуб (Полша)

Действия на мигрантите