Our Project

Description of the Project

Нашият проект

PEPA е проект, насочен към обучение на жените мигранти, като им предоставя възможност да подкрепят други жени в учебни и социални дейности, както и да участват като доброволци в общност. Въпреки че проектът ще бъде от полза за всички жени мигранти, той е разработен с фокус към тези, които имат по-ниско ниво на образование или доходи, са социално изолирани или в уязвими условия.

Данните за ЕС показват, че жените мигранти по трудно намират работа, по трудно се интегрират, отколкото мъжете мигранти. Доказано е, че партньорската подкрепа и доброволчеството значително подобряват интеграцията на жените мигранти, заетостта им и обучителните им способности, както и им помагат да изграждат нови социални мрежи, придобиват увереност и подобряват психическото и физическото си здраве.

ЦЕЛИ

Увеличаване на количеството и качеството на подкрепа и доброволчески възможности за жените мигранти.

Насърчаване към по-добра комуникация и споделяне на знания между лица и агенции, работещи с жени мигранти. Целта е да създадем капацитет за практикуващи и повече възможности за жените мигранти.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Директна целева група

Жени от имигрантски и етнически малцинствени среди

Мигрантски и джендър организации / доброволни / законоустановени организации

Непряка целева група

Доставчици на обучение, практикуващи, учители, доброволци и фасилитатори

Партньорски организации и техния персонал

Политици и други заинтересовани страни

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein