Our Project

Description of the Project

Нашият проект

PEPA е проект, насочен към обучение на жените мигранти, като им предоставя възможност да подкрепят други жени в учебни и социални дейности, както и да участват като доброволци в общност. Въпреки че проектът ще бъде от полза за всички жени мигранти, той е разработен с фокус към тези, които имат по-ниско ниво на образование или доходи, са социално изолирани или в уязвими условия.

Данните за ЕС показват, че жените мигранти по трудно намират работа, по трудно се интегрират, отколкото мъжете мигранти. Доказано е, че партньорската подкрепа и доброволчеството значително подобряват интеграцията на жените мигранти, заетостта им и обучителните им способности, както и им помагат да изграждат нови социални мрежи, придобиват увереност и подобряват психическото и физическото си здраве.

ЦЕЛИ

Увеличаване на количеството и качеството на подкрепа и доброволчески възможности за жените мигранти.

Насърчаване към по-добра комуникация и споделяне на знания между лица и агенции, работещи с жени мигранти. Целта е да създадем капацитет за практикуващи и повече възможности за жените мигранти.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Директна целева група

Жени от имигрантски и етнически малцинствени среди

Мигрантски и джендър организации / доброволни / законоустановени организации

Непряка целева група

Доставчици на обучение, практикуващи, учители, доброволци и фасилитатори

Партньорски организации и техния персонал

Политици и други заинтересовани страни