Модул 4

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

КАК ДА ПРЕДАДЕМ УМЕНИЯ НА ДРУГИТЕ? ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ.

Усъвършенстването на жените мигранти не е свързано само с личностното развитие. Това е и способността да се предаде собствения опит на другите, да се подкрепят жени, които са в подобна ситуация или които тъкмо заживяват в нова страна.

 

Този модул предоставя информация защо адекватното обучение е от решаващо значение, особено когато то е последвано от съответното разбиране на нуждите и очакванията на жените мигранти. Модулът е и начин за предаване на знанията и уменията към наставляваните. Този раздел ще покаже ясна картина на обучението на доброволците, като по този начин ще доближи жените мигранти до тази концепция и ще ги насърчи да търсят всякакви възможности за обучение.

 • Да се запознаят с възможностите за обучение, които могат да бъдат предложени на жените мигранти и техните семейства от институционални мрежи.
 • Да разбере напълно как се предават уменията и знанията на наставляваните.
 • Да се познават нуждите и очакванията по отношение на търсенето на  възможности за обучение.
 • Да се разбере с какво се характеризира обучението на доброволците.

Приблизителното време за четене за модула, без да се вземат предвид допълнителните ресурси, е около 3 часа.

 

Обучаемите няма нужда да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки. 

 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

Съдържание

Чрез доброволческа подготовка доброволците получават чувство на самоувереност, като се научават да вярват в себе си и в способността си да успеят в доброволческата си мисия. Увереността, която идва в резултат на обучението, играе голяма роля за подобряване на удовлетвореността им от свършената от тях работа, а впоследствие води до растеж и успех на всяка организация.

Обучението на доброволци предоставя възможност доброволците да бъдат оценени как се справят с постигане на мисиите и целите си, които са били разработени за тях по време на процеса на обучение. Участието на доброволците във всяка тренировъчна сесия им дава усещане за стойност, тъй като този опит им позволява да споделят полезна информация, дава им чувство за самосъществяване и вследствие на това потенциалните доброволци полагат повече усилия и ангажираност в различните доброволчески роли.

Обучението на доброволци създава среда, която дава възможност на доброволците да научат за културата на мястото, където пребивават, какво обичат хората, как да бъдат търпеливи с другите. След като са запознати с това, общностите стават по-възприемчиви към доброволчеството в тях. Освен това чувството за хармония между доброволците и местните жители улеснява един доста сложен процес на интеграция на семействата на мигранти в обществото.

Сред семействата с мигрантски произход може да има някои доброволци, които се отличават с партньорска подкрепа, която насърчава гордостта, удовлетворението и чувството за някаква общност с друг човек. Водените от жени мигранти дейности за подкрепа, се застъпват за правата, свободите и достойнството на жените и момичетата мигранти, бежанците или етническите малцинства в Европа. Такива дейности предлагат на уязвимите хора възможността да се върнат към своята общност, да развият чувство за цел и по-голямо чувство за идентичност.

Възможности за обучение

Жените се разглеждат предимно по отношение на тяхната уязвимост, въпреки че висококвалифицираните жени всъщност имат по-високи нива на миграция както от нискоквалифицираните жени, така и от висококвалифицираните мъже. Стереотипите в държавите членки ограничават жените мигранти до ролята на "пасивна съпруга" или "майка" и водят до интеграционни инициативи за жени, центрирани около управлението на семейството.

 

Практиките на място показват, че съобразен подход може да включва предоставянето на безплатни грижи за деца по време на езикови класове, или наставничество от други жени мигранти. Наистина много инициативи в областта на образованието и обучението се ръководят от жени с мигрантски произход.

 

Има много институции и организации, които предлагат различни видове обучение на жените мигранти, свързани с повишаване на квалификациите, с подобряване положението на пазара на труда и улесняващи обичайното им съществуване и адаптирането към нова реалност.

 

Ето някои примери за обучения:

 • Помощ в домакинството;
 • Готварски курсове;
 • Грижи за възрастни хора: практически и теоретични;
 • Образование в психологията и техники за самопознание;
 • Начини за търсене на работа;
 • Емоционално и духовно развитие;
 • Интеркултурни навици и обичаи;
 • Езикови и културни;
 • Финансово обучение.

 

Локалното обучение обикновено продължава около два месеца и събира до 10 участници във всяка група. Всяко обучение носи известно количествено въздействие:

 • развитие на технически и професионални умения (в зависимост от областта);
 • по-голямо разбиране и адаптиране на дадената култура;
 • подчертано подобрение на икономическите условия;
 • по-специализирани грижи у дома и по-високо качество на живот за пациентите в напреднала възраст.

 

В резултат на това, ако дадена жена е готова да участва и формира групи за социална подкрепа, тя може да предаде знанията и уменията, придобити в хода на даденото обучение.

 

 • Предаване на умения и знания

Предаването на умения или знания не е лесна задача. Има много добре образовани хора, които не са в състояние достъпно и ефективно да предадат специфичните си знания на другите. На първо място, тази мисия изисква пълна ангажираност на ръководителя на екипа /треньора, някои специфични умения тясно свързани с адекватни личностни черти, включително известно влияние, и правилен подход към наставлявани или стажанти.

 

Ето няколко съответни съвета за внимателно и привлекателно изпълнение:

 

1. Запишете и прочетете – Записването на това, което искате да кажете, е ключов елемент тук. Писането на думи Ви помага да структурирате това, което е в ума Ви. Това също Ви позволява да направите и фина настройка.

2.Уверете се, че сте експертМоже би не точно експерт, но поне е желателно да сте добре начетен или запознат, поне на основно ниво. Не обяснявайте на екипа си тема, която не Ви интересува. Това може да накара обучаващите се да изгубят доверие и да се откажат.

 

3.Изпробвайте!  – Подхвърлете някои идеи и цитати, които сте анализирали или чели преди, за да видите реакцията на стажантите. Понякога си струва да се избегне някакво голямо неудобство, само с изпробване на нещата. Материалите, които използвате по време на обучението, трябва да преминат през всички, защото винаги има нещо, което може да се подобри.

 

4.Разгъване = растеж – Много хора се притесняват от забавяне по време на пандемията. Хората вероятно имат повече време на разположение сега от всякога. Те са затворени у дома и Вие буквално имате „пленена публика“. Вие като лидер и Вашите ръководители на екипи трябва да провеждате обучение поне веднъж седмично, особено когато мислите за затворени общности и партньорска подкрепа. Дайте нови познания на обучаемите и Вашите последователи, тъй като своеобразните посредници могат да направят това на свой ред за своите общности. В този контекст забавянето означава израстване.

Освен това трябва да обърнете внимание на:

 

 • КУЛТУРА

Наборите от умения могат да бъдат преподадени, но културата трябва да се притежава, тя не може да се научи. Някой, който има истинска вяра в това, което прави, може да вдъхнови екип в критичен момент и да остави място за творчество.

 

Задайте си въпрос: Здрава ли е културата Ви? Хората Ви могат ли да обобщят културата си с едно изречение?

 

 • ПОСТОЯНСТВО

Постоянството трябва да се изгради с течение на времето. Знаейки, че можете да дадете задача с краен срок и че има коя да я извърши, е огромно облекчение. Ако на екипа Ви липсва последователност, не се притеснявайте и се опитайте да покажете на обучаваните как да го направят и какво очаквате.

 

 • ДАЙТЕ АВТОНОМИЯ НА ВАШИТЕ СТАЖАНТИ

Микроуправляването почти никога не е добра идея. Тя често задушва творческите умове и прави атмосферата напрегната. Вместо това, дайте ясни критерии за това, което се очаква.  Дайте им пространство да се отклоняват от плана.  

 

 • Разпознаване на специфични нужди и очаквания за търсене на адекватни обучителни сесии

Когато жените мигранти пребивават в чужда страна и ще останат там за по-дълъг период от време, те определено трябва да определят нуждите си от обучение и развитие, които попадат в една от трите категории:

  • подобряване на общите знания за езика и културата на страната, в която пребивават/повишаване на професионалната квалификация, 
  • нужди, свързани с намиране на работа и работни места,
  • личностно развитие.

 

Освен това те трябва да видят дали имат пропуски (по отношение на собствените си умения или знания) и да си поставят цели, дори и в дългосрочен план и това със сигурност ще им помогне да следват определен график за развитие.

 

Идентифицирането на нуждите от обучение спомага за разбиране на несъответствията между знанията, притежавани от потенциалните стажанти и знанията, което е желателно по желателно да имат, определени от самите тях. Анализът на потребностите от обучение е опит да се уточни кой следва да бъде обучен и до каква степен, за да се постигне желаното състояние на знанията, уменията и начините на действие. Това е от решаващо значение за по-нататъшното развитие на компетенциите и по-интегрираното съществуване в рамките на дадена общност.

При привличането на доброволци във Вашата организация или подпомагането на жените мигранти да станат доброволци може да бъде предизвикателство, е добре да се ценят времето и усилията. Ключът към това да бъдеш успешен, след като ангажираш доброволец, е осигуряването на обучение на доброволците, което да им дава възможност да успеят. Обучението кара доброволците да се чувстват добре дошли, дава им увереност и ги оборудва с уменията, от които се нуждаят, за да бъдат ефективна част от Вашия екип или тяхната общност.

 

 • На какво ще обучите доброволците?

 

При първо вземане на решение за съдържанието е полезно да се започне с тези въпроси:

  • Каква е целта (защо) на обучението на доброволци?
  • Когато доброволците завършат обучението, какво ще знаят или ще могат да направят?
  • Какво искат да знаят/очакват доброволците Ви да научат?

 

Ефективната програма за обучение трябва да бъде от полза както за Вашата организация, така и за Вашите доброволци, затова я проектирайте така, че да отговаря на целите на самата организация и доброволците.

 

Всеобхватните и полезни програми за обучение следва, като минимум, да обхващат следните четири аспекта:

 1. Какво да правите (What to Do) - Какво се очаква от Вашите доброволци и какви ще бъдат техните отговорности?
 2. Как да го направите (How to Do it) – Освен да се даде кратък списък с отговорностите им, на доброволците  трябва да се предоставят подробни обяснения и  да им се дадат инструкции стъпка по стъпка за това как да изпълняват своите задачи. Ако конкретните им отговорности не са ясно изложени, те няма да могат да изпълняват добре задълженията си и, по-лошо, могат непреднамерено да създават проблеми.
 3. Какво да не правя (What not to Do) - Бъдете ясни за това какви видове задачи доброволците нямат право да правят. Гарантирайки, че на доброволците са ясни ограниченията и рамките, които съществуват във Вашата организация, могат да се избегнат бъдещи проблеми.
 4. Какво да правите при спешни случаи (What to Do in an Emergency) - Критично е доброволците да знаят  къде се намират комплектите за първа помощ, какво трябва да направят в случай на пожар и как да окаже, ако е необходима, спешна помощ. Дори ако това е доброволческа услуга, всякакви взаимовръзки се провеждат в затворени пространства и за това тази осведоменост е жизненоважна.

 

Има 4 основни области, които  трябва да бъдат включени в обучението на доброволци. За различните нива и нужди на доброволците може да има и доста допълнителни. Те са:

 • Какво ще преподавате на доброволците?

 

Вземането на решение за това което ще преподавате и как ще го направите, ще зависи значително от Вашата организация и нивото на уменията, необходимо за доброволческата роля. По-долу са представени два общи примера, едни за по-малки организации и един за по-големи.

 

 1. Опции за по-малки организации

По-малките по размер организации и групи обикновено ще се възползват от поддържането на прости методи за обучение на доброволци. Двете възможности включват:

  • Използване на Buddy System или Shadowing – Първоначално новите доброволци се обучават чрез работа с опитен човек. Опитният човек може да им покаже как да правят нещата, да отговаря на въпросите им и да предлага предложения и съвети.
  • Ориентация – Подробна ориентация за доброволците трябва да включва:

 

* описание на историята и целта на Вашата организация

*ясно обяснение на всички политики и процедури, свързани с доброволчеството

* всички специфики, свързани с ролята на доброволци.

 

Това  са добри възможности, ако задачите, за които ще отговарят доброволците, са ясни.

 

    2. Опции за по-големи организации

За по-големи организации и групи с повече ресурси, както и когато доброволческата работа е по-ангажирана и предизвикателна, ще бъде необходим по-обширен план за обучени. Дали обучението може да бъде направено за няколко часа или трябва да се направи за продължителен период от време, ще се определи от количеството материал, който трябва да бъде покрит, и ресурсите, които имате на разположение за предоставяне на обучението. Ако имате доброволчески директор или доброволчески мениджър, това лице често ще се справя с цялото обучение, или ще участва в някакъв аспект от него.

 • Социална подкрепа за интеграция на жени мигранти

 

  • Формиране на група

Съберете група от най-малко 5 жени с мигрантски произход или етническо малцинство, които имат интерес към доброволчеството. Комбинацията от група заинтересовани доброволци и  възможността за комуникация, ще повлияе на Вашата организация да създаде силни позиции, увеличавайки шансовете Ви за получаване на доброволческа програма, одобрена в рамките на Вашата организация, дори и в далечно бъдеще.

 

  • Представяне на идеи

Обсъдете доброволческа програма за жени мигранти и организирайте събрание, за да изслушате инициаторите, които ще представят идеите си за това какви дейности биха искали да ръководят. Опитайте се да бъдете подкрепящи и по време на срещата разпознавайте всички нужди и очаквания на групата за партньорска поддръжка. Помогнете на доброволците и  посланиците  за информираност с всякакви маркетингови услуги и включване на повече жени мигранти в такива програми. Представете им ползите от този вид програма.

 

  • Прозрачна система

Въведете правилна система, за да останете организирани и да гарантирате, че всичко работи гладко. Избройте всички отговорности, задачи и ангажименти на Вашата организация и групи за социална подкрепа.

 

  • Набиране и ангажиране на доброволци за социална подкрепа

Опитайте се да предоставите разнообразни ресурси, които дават възможност на Вашата организация да подпомага доброволците си. Измислете атрактивни идеи, които ще ангажират жените мигранти или младите момичета да станат доброволци например, като  използват своите таланти или умения – по този начин те ще имат силно чувство за полезност и удовлетвореност към общността на доброволците. Поддържайте постоянен контакт с представителите на тази група, дръжте ги в течение за различните събития. Можете да създавате бюлетини, прессъобщения, плакати, листовки, доброволчески значки и всичко, което ще задейства доброволческата дейност на жените мигранти, което несъмнено засяга процеса на интеграцията им в обществото.

В този модул обсъдихме потенциалните възможности за обучение на жени мигранти и как обучението на доброволците следва да се провежда изчерпателно по отношение на групите за социална подкрепа, залегнали в основата на специализираните организации. Подчертахме критериите, характерни за ефективно предаване на знания и умения.

 

Препоръчваме Ви да се консултирате с информацията, включена в този модул, тъй като тя ще бъде от значение за Вашето обучение по тази тема. Можете също така да запазите това ръководство като ресурс за други дейности или за Ваше лично вдъхновение.

До края на този модул ще можете да:

 • Да разберете основни теми за обученията, които най-често се предлагат на мигранти, бежанци или хора от етнически малцинства,
 • Знаете как да предават ефективно умения и знания,
 • Знаете как да определите собствените си цели, нужди и очаквания по отношение на възможностите за обучение,
 • Знаете какво и как се учат доброволците,
 • Да разберете как дадена организация може да подпомогне групите за социална подкрепа и по този начин да улесни процеса на интеграция.

Самооценка

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein