Модул 2

ЗАПОЧВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Какво е Доброволчество? Доброволчеството се описва като неплатена дейност, при която някой дава времето си да помогне на организация с нестопанска цел или физическо лице, с което не е свързан. Една от по-известните ползи от доброволчеството е въздействието върху цялата общност. Неплатените доброволци често са това, което сплотява една общност.

 

То може да бъде плашещо преживяване, особено за тези, които са нови за дадената страната и работно място, но може също  да възнаграждава и развива личния опит по толкова много начини.

 

Доброволчеството може също така да помогне с интеграцията в нова страна, предлагайки достъп до социални мрежи, умения и опит, докато развива и езикови умения.

 

Този модул ще предостави информация за важни съображения при започване на доброволческа дейност, избягване на общи бариери, премахване на митовете около доброволчеството и обхваща правилата за трудова етика като цяло.

 

Целта на този модул е да подсилят добрите практики чрез предоставяне на насоки и полезни препратки.

 • Решаване на проблеми и бариери, свързани с доброволчество.
 • Да оспорят митовете, свързани с доброволчеството.
 • Да се осигури успешна подготовка преди доброволческо участие, за да се извлече най-доброто от опита.

Приблизително време за четене за модула, без да се вземат предвид използваните източници за по-нататъшно четене, е около 3 часа.

 

Обучаемите няма нужда да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки.

 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

Съдържание

Този модул е разработен, за да се осигури рамка за успешно доброволчество.

Въпреки огромното количество работа, която се извършва за насърчаване на доброволчеството, все още има някои възприемани бариери, които трябва да бъдат преодолени, за да се ангажират повече хора/жени в него.

Въпреки че много граждани на трети държави в Европа са свръхквалифицирани или обучени за работните си места, при жените заетостта е особено ниска.

Въпреки че са по-образовани от мъжете мигранти, те изпитват деквалификация повече от други жени и мъже мигранти (EIGE Report, 2016). Техните умения и квалификации не са напълно използвани.

"Нямам достатъчно време..."

Най-честата причина, поради която хората и особено жените не се занимават с доброволческа дейност, се свежда до липса на свободно време, което важи основно за жените на възраст 35-54 години.

 

"Какъв е смисълът от доброволчеството...? Искаш да работя безплатно...?"

Някои хора все още не виждат стойността да се занимават с доброволчество, вярвайки, че те не биха имали нищо общо с други доброволци или просто не виждат каква ще е ползата за тях. Доброволчеството се разглежда като даване на "свободно време" без отплата.

 

"Няма доброволчески възможности там..."

Има хора, които имат интерес от доброволческа дейност, но съобщават, че или не са получили отговор от избраната от тях организация, или организацията не е могла да намери подходяща позиция за тях.

 

"Може ли доброволчеството наистина да ми помогне да си намеря работа?"

Доброволчеството наистина може да ви помогне да си намерите работа – но не винаги толкова бързо, колкото бихте искали. За да извлечете максимума от него, трябва да имате реалистични очаквания. Ако поемете доброволческа роля, и сте отдадени, ще получите огромна полза.

 

И така, кои са най-важните съображения, пред които се изправят доброволците. Най-важното е, да сте ентусиазирани, трудолюбиви, и готови да помогнете на хората и общността. Липсата на езикови умения не трябва да бъде бариера, тъй като много организации използват преводачи. Да имаш добро познание по местния език се разглежда като "златна възможност".

 

Ето някои прости стъпки, които можете да обмислите преди започване на доброволчество във Вашата общност:

 

 • Цялостно обучение

 

След като си осигурите доброволческа позиция, трябва да преминете през необходимото обучение. Повечето обучения ще бъдат основни, но някои организации изискват от Вас да извадите сертификат или да завършете курс, преди да можете да започнете доброволчество.

 

 • Започнете с ограничен ангажимент

 

Когато започвате за пръв път, планирайте графика си само няколко месеца напред в бъдещето. Това ще Ви позволи да видите дали харесвате позицията и организацията, преди да поемете пълен ангажимент. След като разберете, че искате да продължите доброволчеството в това качество, обмислете как да използвате повече от времето си за организацията.

 

 • Бъдете професионалист

 

Отнасяйте се към доброволческия си ангажимент точно както към платена работа. Идвайте навреме, изпълнявайте ангажиментите си точно и бъдете професионалисти, докато извършвате доброволческа работа. Организациите с нестопанска цел разчитат на доброволци за много от задълженията си, така че да професионализма и отговорното поведение ще въздействат положително  върху агенцията.

 

 • Редовно оценявайте доброволческите си преживявания

 

Оценявайте на всеки няколко месеца, дали все още се наслаждавате на доброволческата позиция. Ако не, може да помислите за друга възможност за доброволец във Вашия район. Бихте могли да говорите и с доброволчески координатор, за да видите дали има други места на разположение в рамките на същата организация.

Доброволчеството може да бъде трудно по много причини, но позитивите далеч надвишават предизвикателните преживявания, пред които човек може да се изправи. Ето някои от предизвикателствата:

 

 1. Да бъдеш извън зоната си на комфорт

 

Като човешко същество ние сме същества на навика, така че излизането от зоната ни на комфорт и правенето на нещо напълно ново и неизвестно може да бъде предизвикателство за много от нас. Това ни кара да се чувстваме уязвими и изложени, което може да предизвика безпокойство и вълна от несигурност.

 

Като вариант за придобиване на положителен растеж и опит, си струва да дадете шанс на доброволчеството. Страхът е най-лошият ни враг, той ни спира от толкова много прекрасни възможности.

 

 1. Усещане за преумора и изтощение

 

Не забравяйте, че доброволчеството ще добави допълнително натоварване към съществуващото Ви ежедневие, така че бъдете подготвени.

 

Внимавайте да не се преработите и изтощите, защото тогава няма да сте от полза за никого.

 

 1. Усещане за емоционална ангажираност

 

Повечето хора се привързват емоционално към доброволческата роля, тъй като я избират, според това, което им е интересно.

 

 1. Ограничено общуване с персонала

 

Часовете в един ден никога не стигат! Повечето служители ще бъдат заети с ежедневните си задачи и освен ако на доброволците не бъде назначено конкретно лице, те ще има ограничен контакт с персонала.

 

Никога не се страхувайте да задавате въпроси. Не прекарвайте време само да се тревожите за работата си. Единственият начин организацията да получи най-доброто от Вас ще бъде, ако сте доволни от това, което правите, така че те в крайна сметка ще оценят задаването на въпроси.

 

 1. Липса на езикови умения

 

Липсата на езикови умения не трябва да бъде пречка за доброволчеството, тъй като много организации наемат  преводачи да подкрепят нови мигранти. Да знаеш добре местния език се разглежда като "златна възможност".  

Доброволчеството може да бъде трудно за  жените като цяло, но това е изключително силно при жените мигранти, особено, тези с увреждания.

 

Законът за защита от дискриминация на хората с увреждания от 1995 г. обяви за незаконно дискриминацията на лица с увреждания във връзка с наемането на работа, предоставянето на стоки, съоръжения и услуги или разпореждането или управлението на помещения; да предвиди наемането на работа на хора с увреждания; и да създаде Национален съвет за хората с увреждания.

 

Това, съчетано със Закона за равенството от 2010 г., казва, че не трябва да бъдете дискриминиран, защото имате увреждане.

 

И двата акта гарантират, че хората с увреждания имат право да очакват безопасно и сигурно място на работа/ доброволческа дейност.   

 

И така, кои са най-важните изисквания за да станете доброволец. Най-важното е, да сте ентусиазирани, трудолюбиви, и готови да помогнете на хората и общността.

В тази глава разгледахме прости съвети за започване на доброволческа позиция. Обсъдихме и някои общи възприятия за доброволчеството и общите ползи от него.

До края на този модул ще можете да:

 

 • Планирате доброволческа възможност
 • Разберете значението и ползите от доброволчеството
 • Разбиране на общите митове и пречки пред доброволчеството

Самооценка

 • Colin Rochester, Angela Ellis Payne & Steven Howlett (2010), Volunteering in the 21st century, Palgrave MacMillan, United Kingdom
 • Paul Dekker & Loek Halman (2003), The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives, Plenum Publishers, New York
 • Susanne Strauß (2008), Volunteering and social inclusion, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Germany

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein