Резултат

Инструмент за оценка за жени мигранти

Look at the wave graph. Note that the position of the line/wave on the vertical axis shows your level of familiarity with a subject/module (horizontal axis). Consequently, if you scored less than 3, it means that you need to improve your competence in that particular subject. 

Now, let’s have a look at your results:

Резултат:

Според отговорите Ви, имате ниво „Бронзова звезда“. Вашето любопитство Ви доведе тук.

Нивото „Бронзова звезда“ показва, че разбирате до известна степен, че доброволчеството е възнаграждаваща възможност, която предоставя лични и професионални ползи, като релаксация, здравословно бягство от ежедневната работа, училище или семейни задължения. Знаете също, че доброволчеството може да Ви помогне да създадете нови контакти или да развиете полезни умения, които могат да помогнат в ежедневието/професионалния Ви живот. Може би все още не сте сигурни дали искате да станете доброволец.

Във всеки случай, ако искате да научите повече за възможностите за доброволци, дейностите, в които можете да се включите, и друга важна информация, екипът на проекта PEPA разработи страхотен безплатен курс, който може да Ви помогне да подобрите и задълбочите познанията си по тази тема. Курсът е специално предназначен за жени мигранти, за да им помогне по пътя им към интеграция. Курсът включва полезна информация и ресурси не само за доброволчеството и партньорската подкрепа, но и за уменията, необходими за по-добра конкуренция на пазара на труда чрез развиване на автономия и икономическа независимост.

Не забравяйте, че ако сте изкарали по-малко от 3 по конкретен предмет, може да е полезно да получите достъп до материалите по дадени предмети, които могат да ви помогнат да запълните пропуските в знанията. Препоръчваме ви обаче да завършите целия курс, тъй като модулите се допълват взаимно и Ви дават по-ясна и пълна картина. Ако искате да подкрепите нашата кауза, работният екип на PEPA ще бъде благодарен, ако споделите връзката към уебсайта на проекта, така че и други да могат да се възползват.

Връзка: Резултати от проекта – Проект PEPA https://pepaproject.eu/learning-materials

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein