Курс

за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Инструмент за оценка

за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Отваряне на формуляра

Препоръки

за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Изтегляне на PDF

Онлайн курс

за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Отваряне на уроци